(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม

คลิปเด็ด  :  15 ก.ย. 2561

(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม

ขณะนี้ภาครัฐได้มีการสนับสนุนสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยมีการขยายช่องทางการจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายแล้วกว่า 300 ล้านบาท ติดตามจากคุณ ภาพิมล วิสาโรจน์

สินค้าเกษตรนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและช่วยแก้ปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาด จากผลการดำเนินงานในช่วง1ปีที่ผ่านมาจากเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีอยู่ 600 กว่ารายสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้แล้วกว่า 300 ล้านบาท

(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม(คลิปข่าว) พาณิชย์ขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม


เปิดอ่าน