(คลิปข่าว) ยันไม่ขึ้นเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน

คลิปเด็ด  :  14 ก.ย. 2561

(คลิปข่าว) ยันไม่ขึ้นเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน

อธิบดีกรมขนส่งทางบกยันไม่สามารถเพิ่มเซอร์ชาร์จเป็น 100 บาท และลดโทษให้กลุ่มแท็กซี่แวนสุวรรณภูมิ-ดอนเมืองได้ พร้อมแจ้ง ทอท. หากแท็กซี่ไม่พอ เตรียมส่งแท็กซี่ในระบบที่มีอยู่ 70,000 คุนไปช่วยเหลือ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก สนิท พรหมวงษ์ กล่าวถึงกรณีกลุ่มแท็กซี่แวนสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ขู่ว่าจะหยุดให้บริการประมาณ 1,000 คันในวันนี้ หลังยื่นข้อเรียกร้องขอเพิ่มค่าเซอร์ชาร์จจาก 50 บาทเป็น 100 บาทและขอปรับแก้หรือลดโทษการไม่กดมิเตอร์ ว่าอัตราค่าเซอร์ชาร์จนั้น แล้วแต่ผู้โดยสารพิจารณาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการ ส่วนการลดโทษกรณีให้บริการโดยไม่กดมิเตอร์นั้น คงงดเว้นลดโทษให้แก่แท็กซี่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ เนื่องจากเป็นโทษที่มีระบุอยู่ในกฎหมายและต้องใช้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ให้บริการทุกราย ส่วนกรณีที่มีการขู่ว่าจะหยุดให้บริการ หากบริการรถแท็กซี่ในพื้นที่สนามบินมีรถไม่เพียงพอ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.สามารถประสานมาที่กรมการขนส่งทางบกได้อยู่แล้ว ยืนยันว่าปัจจุบันนี้แท็กซี่ในระบบมีกว่า 70,000 คัน สามารถประสานจัดรถเข้าไปให้บริการได้

(คลิปข่าว) ยันไม่ขึ้นเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน(คลิปข่าว) ยันไม่ขึ้นเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน(คลิปข่าว) ยันไม่ขึ้นเซอร์ชาร์จแท็กซี่สนามบิน