(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"

คลิปเด็ด  :  11 ก.ค. 2561

(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"

อีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต ก็คือความคืบหน้าการดำเนินคดี ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการเยียวยา โดยการเยียวยาที่จ่ายในอัตราสูง เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นคนผิดหรือประมาทเอง แต่เป็นคนอื่นที่ประมาท นั่นก็คือกัปตันเรือ บริษัทเจ้าของเรือ และบริษัทนำเที่ยวที่สั่งให้เรือออกจากท่า จุดนี้เองที่ทำให้มีการพูดกันถึง "บริษัทนอมินีทัวร์จีน" โดยเฉพาะพวก "ทัวร์ศูนย์เหรียญ" ซึ่งคนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆ จึงถูก "เจ้าของตัวจริง" สั่งให้ออกเรือ ทั้งๆ ที่คลื่นลมแรงจัด จนกลายเป็นโศกนาฏกรรม มีผู้เสียชีวิตมากมาย

(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"

(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"(คลิปข่าว) เรือล่มภูเก็ตบานปลาย ลุยค้น "นอมินีทัวร์จีน"