(คลิปข่าว)ผู้ว่า กทม.ยอมยุติ ไม่ยึดคืนหอศิลป กทม.

คลิปเด็ด  :  17 พ.ค. 2561

ผู้ว่า กทม.ยอมยุติ ไม่ยึดคืนหอศิลป กทม.

หลังผู้ว่ากทม.ได้หารือกับทางผู้บริหาร กรณียึดคืน"หอศิลป์กทม."มาบริหารเอง ในที่สุดก็ได้ข้อยุติว่า กทม.จะไม่มีการยึดคืน เพราะฟังความเห็นประชาชนเป็นใหญ่ 


เปิดอ่าน