(คลิปข่าว) สั่งสอบสนามกอล์ฟทั่วประเทศ ห้ามจ้างแคดดี้ต่างด้าว

คลิปเด็ด  :  16 พ.ค. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบสภาพการจ้างงานของสนามกอล์ฟในพื้นที่

สั่งสอบสนามกอล์ฟทั่วประเทศ ห้ามจ้างแคดดี้ต่างด้าว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ มอบหมายให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างงานของสนามกอล์ฟในพื้นที่ หากพบว่าในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน