วันนี้ในอดีต

28 ม.ค.2551 สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย  คนที่ 25

28 ม.ค.2551 สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย  คนที่ 25
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

และวันนี้เมื่อ 11 ปีก่อน ตรงกับวันที่ 28 มกราคม 2551 คือวันทีสมัครได้รับการลงคะแนนเสียงจาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 25 ของประเทศไท

         ถ้ากล่าวถึงนายกรัฐมนตรีไทย ที่สร้างปรากฏการณ์คนหนึ่งในการเมืองไทย หนึ่งในนั้น คนไทยต้องนึกถึง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 25 นามว่า สมัคร สุนทรเวช

          และวันนี้เมื่อ 11 ปีก่อน ตรงกับวันที่ 28 มกราคม 2551 คือวันที่สมัครได้รับการลงคะแนนเสียงจาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 25 ของประเทศไทย

          แน่นอน คนไทยรู้กันดีว่า ก่อนที่สมัครจะได้นั่งเก้าอี้นี้ บ้านเมืองไทยอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ แต่ก่อนจะไปกล่าวถึงตรงนั้น เรามาทำความรู้จักอดีตนายกฯ ไทยคนนี้กันอีกครั้งกัน 

          สมัคร สุนทรเวช เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ที่บ้านหน้าวังบางขุนพรม ถนนสามเสนกรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของเสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) กับ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร) เป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานนามสกุล “สุนทรเวช” และได้นำมาใช้เป็นนามสกุลร่วมกับบรรดาน้องๆ ของท่าน) และเป็นหลานตาของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) จิตรกรประจำสำนัก

          สมัคร สุนทรเวช เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คนคือ พ.อ. (พิเศษ) พ.ญ.มยุรี พลางกูร - อดีตรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, นางเยาวมาลย์ ราชวังเมือง - ประกอบธุรกิจส่วนตัว,  พล.อ.อ.สมมต สุนทรเวช - อดีตที่ปรึกษา ทอ. (ถึงแก่กรรมแล้ว), สมัคร สุนทรเวช, มโนมัย สุนทรเวช - พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สุมิตร สุนทรเวช - นักการเมือง หัวหน้าพรรคประชากรไทย

 

28 ม.ค.2551 สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย  คนที่ 25

ภาพจาก https://mgronline.com/daily/detail/9520000144567

 

          ในวัยเรียน สมัคร เรียนชั้นก่อนประถม ที่โรงเรียนสตรีบางขุนพรหม จากนั้นต่อระดับประถม ที่โรงเรียนเทเวศน์ศึกษา, มาต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, มาต่อระดับอาชีวะ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ และระดับอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชามัคคุเทศก์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Dip. in Accounting and Business Administration จาก Bryanmt&Stration Institute ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

          ชีวิต ส่วนตัว สมัครสมรสกับ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม “นาคน้อย” เมื่อปี 2511 มีบุตรี ฝาแฝด 2 คน คือ กานดาภา และกาญจนากร

          หลังเรียนจบ สมัครผ่านประสบการณ์การทำงานมาหลากหลายองค์กรสำคัญ แต่ไฮไลท์ของชีวิต ย่อมฉายแสงอย่างโดดเด่นในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ถึงกับมีการขนาดนามว่า “แมวเก้าชีวิต”

          เส้นทางการเมืองของ สมัคร สุนทรเวช เริ่มต้นโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี 2511 เริ่มลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพมหานคร ในปี 2514 และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี 2518

          ตลอดมา ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในเก้าอี้ัรัฐมนตรีหลายกระทรวง รองนายกรัฐมนตรี เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2 สมัย) รองนายกรัฐมนตรี (3 สมัย)

          และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีทั้งในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช, ธานินทร์ กรัยวิเชียร, พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ, พล.อ.สุจินดา คราประยูร, บรรหาร ศิลปอาชา และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ

 

28 ม.ค.2551 สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย  คนที่ 25

          โดยสรุปแล้ว ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามไทม์ไลน์มีดังนี้

          พ.ศ. 2511 – 2519 เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาเป็นกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์

          15 สิงหาคม 2514 ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร

          10 ธันวาคม 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ จากนั้น วันที่ 23 ธันวาคม 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

          26 มกราคม 2518 ได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร และอีกหลายสมัดังนี้ คือ 4 เมษายน 2519, 22 เมษายน 2522, 18 เมษายน 2526, 27 กรกฎาคม 2529 และ 24 กรกฎาคม 2531, 22 มีนาคม 2535, 13 กันยายน 2535, 2 กรกฎาคม 2538, 17 พฤศจิกายน 2539)

          ช่วงปี 2518 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ช่วงปี 2518-2528 เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

          ปี 2519 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ปี 2519 - 2520 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ปี 2522 ก่อตั้งพรรคประชากรไทย และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค

          ปี 2523 - 2526 เป็นประธานคณะกรรมาธิการการคลัง และสถาบันการเงิน

          ปี 2526 - 2529 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

          ปี 2529 - 2531 เป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง

          ปี 2531 - 2533 เป็นประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ

          ปี 2533 - 2534 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

          ช่วง 7 เมษายน 2535- 24 พฤษภาคม 2535 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

          ช่วงปี 2535 - 2538 เป็นประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม

          ช่วง 13 กรกฎาคม 2538- 24 พฤศจิกายน 2539 และช่วง25 พฤศจิกายน 2539- 8 พฤศจิกายน 2540 เป็นรองนายกรัฐมนตรี

          ช่วงปี 2543 - 2547 เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          ช่วงปี 2549 เป็น สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร

          ช่วงปี 2550 – 30 กันยายน 2551 รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน

          ที่สุด ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็มาถึง ในวันที่  29 มกราคม 2551 สมัครขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย  คนที่ 25 โดยเหตุการณ์ก่อนที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เริ่มจากการก้าวเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550

          พรรคพลังประชาชนมีจำนวนผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับหนึ่ง และจัดตั้งรัฐบาลผสม 6 พรรค สมัคร สุนทรเวช ได้รับการโหวตคะแนนเสียงให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 310 ต่อ 163 เสียง โดยเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล 6 พรรค โหวตให้อย่างท่วมท้น

          หลังจากนั้นในวันที่ 28 มกราคม 2551 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบในการแต่งตั้งสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

          สมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ของประเทศไทย ตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 โดยมี ยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยสมัคร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          นอกจากนี้สมัคร สุนทรเวช ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีก 1 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นพลเรือนคนที่ 3 ที่ดำรงตำแหน่งนี้ อนึ่ง คณะรัฐมนตรี คณะนี้นับเป็นคณะรัฐมนตรี คณะที่ 57 ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

28 ม.ค.2551 สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีไทย  คนที่ 25

          อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 267 และมาตรา 182 วรรค 1 เนื่องจากการที่เขาได้รับเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ รายการโทรทัศน์ ชิมไปบ่นไป และ ยกโขยง 6 โมงเช้า ซึ่งคณะตุลาการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่ากระทำต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 267 เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งด้วยตามมาตรา 180 วรรค 1 แต่ในระหว่างนี้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะรักษาการในตำแหน่งไปก่อน จนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่

          ที่สุด สมัครหลังห่างหายไปจากการเมืองก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด