สังคมเข้มแข็ง

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ร่วมสืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านศิลปะใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 'องค์สิริศิลปิน' จัดกิจกรรม ทิพย์พิมานสร้างศิลป์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "ดอกไม้จะบาน" ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ร่วมสืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านศิลปะใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “องค์สิริศิลปิน” จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปชวนผู้ที่สนใจและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมอบรมเทคนิควาดภาพระบายสี “ทิพย์พิมานสร้างศิลป์ ครั้งที่ 1” ในหัวข้อ “ดอกไม้จะบาน” ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณด้านศิลปะของ “องค์สิริศิลปิน” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว ผ่านนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจิตรกรรม และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและผู้ที่มีใจรักงานศิลปะได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะด้วย โดยมี อ.ปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กล่าวถึงที่มาของกิจกรรม

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านศิลปะและสาธิตการวาดภาพดอกไม้ด้วยเทคนิคสีน้ำและสีฝุ่น จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีต่างๆ ตามความถนัด ในหัวข้อ “ดอกไม้จะบาน” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคต่างๆ ตลอดการเวิร์คช้อป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากหลายแขนงใน “องค์สิริศิลปิน”

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

 

กิจกรรมสร้างศิลป์ สืบสานพระปณิธานและเผยแพร่พระอัจฉริยะ 'องค์สิริศิลปิน'

หอศิลป์ทิพย์พิมาน เป็นสถานที่รวบรวมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมและจิตรกรรมในฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะที่ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรไทย ภายในหอศิลป์ทิพย์พิมานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี “กู่เจิง” จัดแสดงเลโก้ที่ทรงใช้เวลาว่างจากพระกรณียกิจ ด้วยทรงฝึกสมาธิต่อตัวเลโก้ทุกชิ้นด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ค่าบัตรเข้าชม 50 บาท/ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-6879-9044

logoline