สังคมเข้มแข็ง

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ 'เค้ก' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ 'เค้ก' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ "S&P Cake A Wish Make A Wish 2024...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 20"

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2024…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยได้ขนกองทัพ เค้ก แสนอร่อย จำนวน 555 ปอนด์ เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มสู่สังคม ไปยัง ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3,856 คน จากมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 แห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันแห่งความรัก เมื่อเร็วๆ นี้

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ เอส แอนด์ พี ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ซึ่งเราส่งมอบความสุขนี้มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดยบริษัทฯ ตั้งใจจัดทำ เค้ก ขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม และส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กัน รวมไปถึงทุกคนจะได้อิ่มเอมไปกับเค้กแสนอร่อยและมีคุณภาพจากเอส แอนด์ พี

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

สำหรับโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2024...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป นับเป็นปีที่ 20 เราได้นำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนรวม 555 ปอนด์ ไปมอบให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 แห่ง อาทิ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิช่วยเหลือ คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์เด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย), มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย), มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพ \'เค้ก\' แสนอร่อย ส่งมอบความสุข ผู้ด้อยโอกาส

 

ในแต่ละปีเราจะหมุนเวียนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งมอบ เค้ก แห่งความสุขนี้ไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และความปราถนาดีไปยังผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่สังคม พร้อมเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป...

 

logoline