สังคมเข้มแข็ง

'ชัชชาติ' ผุดไอเดียเก๋ ให้ข้าราชสวมเสื้อโปโลมาทำงาน ลดปล่อยคาร์บอน โลกร้อน

'ชัชชาติ' ออกนโยบายสุดเก๋ ให้ข้าราชการสวมเสื้อโปโลมาทำงาน เพื่อลดโลกร้อน ลดการให้พลังงานและการปล่อยคาร์บอน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เผยว่า กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 19 ภายในปี 2573 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อีกทั้งนาย "ชัชชาติ" สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายคาร์บอนคุมได้ กทม. ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero) มีเป้าหมายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครลดก๊าชเรือนกระจกในปี 2569 ซึ่งหนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายนี้ คือ การลดปริมาณการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้นาย "ชัชชาติ" ยังขอความร่วมมือให้ข้าราชการและพนักงานสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ระบายอากาศได้ดี ยับยาก รีดง่ายหรือไม่จำเป็นต้องรีด อย่างชุดลำลอง เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อฮาวาย เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงโอกาส กาลเทศะ ความเหมาะสม รวมถึงชุดที่กำหนดสำหรับงานพิธีการที่ไปร่วมด้วย และไม่รวมถึงชุดเครื่องแบบ ชุดงานพิธีการ ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการภาคสนาม ชุด Uniform ของหน่วยงานและหรือส่วนราชการที่ได้กำหนดไว้

 

 

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น อาทิ กำหนดเวลาเปิด-ปิด และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานให้สูงขึ้นหรือไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส

 

 

หลังจากที่มีการประกาศนโยบายออกมาก็มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาชื่นชมนโยบายนี้ว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก เพราะชุดข้าราชการไทยหลาย ๆ ชุดดูอึดอัดมาก ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดีจริง ๆ

ข่าวยอดนิยม