สังคมเข้มแข็ง

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ เยอรมนี

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับผู้แทนบริษัท Kreiswerke Main-Kinzig และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ประจำกรุงเบอร์ลิน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ เยอรมนี

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับประธานบริษัท Kreiswerke Main-Kinzig ณ Windpark Galgenberg เมือง Kilianstadten ในภูมิภาค Hessen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ เยอรมนี

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีพลังงานลมและแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ เยอรมนี

ส.ป.ก. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาด ณ เยอรมนี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม