เจาะประเด็นร้อน

"มส.ใหม่" ใครได้ใครตก ร่วมพินิจพิเคราะห์กับ ทิดโบราณ

"มส.ใหม่" ใครได้ใครตก ร่วมพินิจพิเคราะห์กับ ทิดโบราณ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เป็นที่น่าสังเกตว่า "มส." ชุดใหม่ ที่ได้แต่งตั้งใหม่มี 5 รูป โดยมีพระราชาคณะชั้นเทพ ได้รับแต่งตั้ง 2 รูป ฃึ่งเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ ของ มส ที่ เคยมีแต่พระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป ติดตามได้ที่คอลัมน์เจาะประเด็นร้อน โดย ทิดโบราณ

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ หรือชุดที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 20 รูป เมื่อ 11 ธันวาคม 2564 แบ่งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ฝ่ายละ 10 รูปเท่ากัน


เป็นที่น่าสังเกตว่า มส ชุดใหม่ ที่ได้แต่งตั้งใหม่มี 5 รูป โดยมีพระราชาคณะชั้นเทพ ได้รับแต่งตั้ง 2 รูป ฃึ่งเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ ของ มส ที่ เคยมีแต่พระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป

 

ทั้ง 5 รูปดังกล่าวได้แก่ 


1 พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร


2 พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


3 พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร


4 พระเทพญาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม


5 พระเทพคุณาภรณ์  วัดเทวราชกุญชร
  

ส่วนที่สอบตกได้แก่


1พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม


2 พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙


3 พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข


4 พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส

 

ที่ได้รับแต่งตั้งตั้งซ้ำ


1. สมเด็จพระวันรัต  วัดบวรนิเวศวิหาร


2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี  วัดเทพศิรินทราวาส


3. สมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดไตรมิตร


4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพน


5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


6. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดไตรมิตร


7.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ


8. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส


9. พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์


10. พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา


11. พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศน์ เทพวราราม


12. พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน


13. พระพรหมวัชราจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม


14. พระพรหมวชิราการ วัดราชผาติการาม


15. พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม

"มส.ใหม่" ใครได้ใครตก ร่วมพินิจพิเคราะห์กับ ทิดโบราณ
 

มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ มีหน้าที่ออกกฏ มส มติ มส ระเบียบ คำสั่ง และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ที่ คณะสงฆ์ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติเท่าเทียมกัน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด