เจาะประเด็นร้อน

เปิดบันทึก "มารุต บุนนาค" จากหนังสือวิชาว่าความ ต้นแบบ "ทนายความ"

เปิดบันทึก "มารุต บุนนาค" จากหนังสือวิชาว่าความ ต้นแบบ "ทนายความ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดบันทึกผู้เขียน ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค จากหนังสือวิชาว่าความและมรรยาททนายความ คู่มือประกอบวิชาชีพ ทนายความ 

กรณี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงแก่อสัญกรรมของนาย ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภาและอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์มารุต เมื่อสมัยเรียนเนติบัณฑิต และวันหนึ่งที่รัฐสภาเมื่อมาเป็นนักการเมืองแล้วได้รับมมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้ เป็นหนังสือ “วิชาว่าความ” เล่มสุดท้าย

 

"คมชัดลึกออนไลน์" ได้ติดตามไปสืบค้นถึงความสำคัญของหนังสือ "วิชาว่าความ"เล่มสุดท้าย ที่นายนิพิฏฐ์ กล่าวถึง ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าว ถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็คือ ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ใช้สำหรับการสอนวิชาว่าความ หรือ การเป็นทนายความ ซึ่งตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีคณะนิติศาสตร์เปิดสอน ใช้เป็นต้นแบบของการเรียนการสอนมาถึงยุคปัจจุบัน 
 

เนื้อหาในของหนังสือ ได้มีบันทึกจากผู้เขียนแสดงความมุ่งหมายในการจัดวิชาการเรียนการสอนวิชาว่าความรวมถึงมรรยาทนายความ อันเป็นต้นแบบของการประกอบวิชาชีพ"ทนายความ"โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

หนังสือวิชาว่าความและมารรยาททนายความฉบับนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมและแก้ไขจากแนวคำบรรยายายวิชาว่าความที่ผู้เขียนได้เคยบรรยายายที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีพ.ศ.2513 ถึงปี 2520 โรงเรียนนายทหารพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ในระหว่างปีพ.ศ.2514 ถึงปีพ.ศ.2533 จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักกฎหมายอบรมแห่งเนติบัณฑิตสภา ทั้งสามสถาบันนี้ผู้เขียนยังคงบรรยายอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งได้รวบรวมแก้ไขจากหนังสือวิชาว่าความชุดเดิมที่สำนักอบรบกฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา ได้เคยจัดพิมพ์ในปี พ.ศ.2514 และปี พ.ศ.2516 ฉบับที่มหาวิยาลัยรามคำแหง พิมพ์ ในปี พ.ศ.2536 โดยแนวทางหนังสือฉบับนี้ มุ่งเน้นในการปฎบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพททางกฎหมาย มิได้มุ่งเน้นในทางทฤษฎีดังเช่นหนังสือวิชาการทางกฎหมายอื่นๆ 

 

หนังสือวิชาว่าความฉบับนี้ ได้บรรยายถึงแนวทางการเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาลทั้งในทางแพ่งและทางอาญา แนวทางการร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้องอื่นและอื่นๆ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา แนวทางการปฎิบัติเมื่อนำคดีไปสู่ศาลแล้ว แนวทางการซักถามพยานของตนเอง ซักค้านพยานของฝ่ายตรงกันข้าม ถามติงพยานของตนเอง การแถลงการณ์ด้วยวาจา การแถลงการณ์เปิดคดีด้วยลายลักษณ์อักษร แนวทางการร่างคำฟ้องอุทธรณ์ -ฎีกา การแก้อุทธรณ์ และการแก้ฎีกา การบังคับคดี หลักเกษณฺและวิธีการร่างพินัยกรรม และนิติกรรมสัญญา ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้องและอื่นๆ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอญา ตัวอย่างพินัยกรรมและสัญญาพอสมควร และสรุปโดยข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความที่ทนายความทุกคนต้องปฎิบัติ 
 

หนังสือวิชาว่าความฯ เล่มนี้จะถือว่า เป็นหนังสือวิชาว่าความที่สมบูรณ์ไม่ได้เพราะวิชาว่าความเป็นวิชาว่าความที่กว้างเกินกว่าที่นักกฎหมายคนใดจะรวบรวมได้หมด ประกอบกับหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้บรรยายาถึงการดำเนินคดีในศาลชำนัญพิเศษต่างๆ เช่นศาลแรงาน ศาลภาษีอากร ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และศาลล้มละลาย ซู่งมีวิธะการดำเนินคดีผิดแผกไปจากศาลยุติธรรมธรรมดา แต่นักศึกษากฏหมาย สามารถนำไปประยุกต์ กับการดำเนนคดีในศาลชำนัญพิเศษต่างๆ ดังกล่าวได้ อนึ่งผู้เขียนขอย้ำว่า หนังสือวิชาว่าความเล่มนี้ มุ่งให้เป็นแนวทางปฎิบัติ สำหรับนักศึกษาหรือนักฎหมายที่เพิ่งประกอบวิชาชีพทนายความใหม่ เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงานเท่านั้น ดังนั้น หากหนังสือเล่มนี้จะมีข้อบกพร่องประการมด ผู้เขียนหวังว่า นักกฎหมายที่มีประสบการณ์ทั้งหลายจะช่วยแนะนำแนวทางที่พึงแก้ไขให้กับผู้เขียนเพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดพิมพ์ในครั้งต่อไป 

 

ผู้เขียนขอขอบคุณคณะทนายความจากสำนักกฎหมายมารุต รุจิระ บุนนาคและจากบริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (MARUT BUNNAG INTERNATIONAL LOW OFFICE) อันประกอบด้วย รุริจะ บุนนาค,รุ่งนภา บุนนาค ,สุชาติ เสียงสืบชาติ , นรินทร์ ศรันยสุนทร , นิยม วานิชวัฒนรำลึก ,เกรียงศักดิ์ ไพบูลย์ , ชูศักดิ์ คุณอมรเลิศ , นิคม วานิชวัฒนรำลึก , ธานี นพรัตน์ , พ.ต.อ.ชุมพล ชนะนนท์ , อุทัยชน เก่งงาน. กมภัทร บุญถึง , ประสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ,วีรชัย อาทรมิตร , รัตติกร เจียรกุล ,สุปรียา ชุนสนิท ,นิรันทร์ ซันโต่ส และร.ต.ท.สกล ต้นเสียงสม พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสำนักงานได้ช่วยกันรวบรวมตัวอย่างฯ เพื่อประกอบคำบรรยาย

 

ผู้เขียนมั่นใจว่า หนังสือวิชาว่าความและมรรยาททนายความเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการประโยชน์ในการปฎิบัติวิชาชีพ ทางกฎหมายสำหรับนักศึกษากฎหมาย ทนายความที่เริ่มประกอบอาชีพใหม่จะได้ใช้เป็นแนทางได้ดีพอสมควร

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด