คอลัมนิสต์

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน พระปริยัติธรรม 4,380 อัตรา ทุกกรณี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษา พระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา พระปริยัติธรรม มีสิทธิ์ได้รับ ค่าตอบแทน เป็นรายเดือน หรือ รายชั่วโมง


การศึกษาคณะสงฆ์ เข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษา พระปริยัติธรรม เรียบร้อยแล้ว..
      หลังจากที่คณะสงฆ์ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษา พระปริยัติธรรม 2562.. มาแล้ว และได้ออกอนุบัญญัติ(กฏหมายลูก)จนนำไปสู่ขั้นตอนของบประมาณตาม พ.ร.บ. บัดนี้กระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการก้าวหน้าไปตามกฏหมายแล้ว โดย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน พระปริยัติธรรม 4,380 อัตรา ทุกกรณี

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที กค.0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่การศึกษา พระปริยัติธรรม หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมง เป็นเรียบร้อยแล้ว..

เจ้าหน้าที่ จศป. ที่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณปี 2565ตาม พ.ร.บ. (3 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน2565)และงบประมาณปี 2566 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2565) เป็นต้นไป ประกอบด้วย..
1/ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ กองบาลีสนามหลวง จำนวน 33 อัตรา
2/ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่กองธรรมสนามหลวงจำนวน 59 อัตรา
3/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 4,283 อัตรา
4/ ผู้บริหาร/ เจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จำนวน 5 อัตรา 
 

ส่วนอัตราที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ(โดยเฉพาะ สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา)ขณะนี้คณะสงฆ์กำลังเร่งสำรวจ เพื่อสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อย่างเร่งด่วน.. เมื่อดำเนินการแล้ว คาดว่าจะได้รับงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2566) เป็นต้นไป.. 

กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน พระปริยัติธรรม 4,380 อัตรา ทุกกรณี
      สาธุ สาธุ สาธุ ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม..พระเทพเวที(พล) เลขานุการคณะกรรมการด้านศาสนศึกษามหาเถรสมาคม / รักษาการรองแม่กองยาลีสนามหลวง.. รายงานอัพเดท.. ล่าสุดครับ
เรื่อง : เปรียญ12
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด