เจาะประเด็นร้อน

"เจ้าคณะภาค 6" เตรียมตั้งตำรวจพระ ช่วยฝ่ายปกครองจังหวัด ตรวจวินัยพระสงฆ์

"เจ้าคณะภาค 6" เตรียมตั้งตำรวจพระ ช่วยฝ่ายปกครองจังหวัด ตรวจวินัยพระสงฆ์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าคณะภาค 6 เตรียมตั้งตำรวจพระ เป็นมดงาน ช่วยคณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด ตรวจวินัยพระ ตามมติมหาเถรสมาคม ปี2562

"เจ้าคณะภาค 6" เตรียมตั้งตำรวจพระ ช่วยฝ่ายปกครองจังหวัด ตรวจวินัยพระสงฆ์
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พระเทพเวที เจ้าคณะภาค6 เป็นประธานเป็นประธานเปิดการประชุม พระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และประธานที่พักสงฆ์ ในเขตจังหวัดน่าน ภาค ๖ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการ สนง. พุทธฯ จังหวัดน่าน และผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถวายการต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

"เจ้าคณะภาค 6" เตรียมตั้งตำรวจพระ ช่วยฝ่ายปกครองจังหวัด ตรวจวินัยพระสงฆ์

ในที่ประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค 6 เตรียมให้พระวินยาธิการ หรือ ตำรวจพระ เป็น"มดงาน" ช่วยเหลือคณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด  ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม พ.ศ.2562 ที่ให้แต่ละตำบลตั้งตำรวจพระได้ตำบลละ 2 รูป ในเขตปกครองภาค 6 รวม 6 จังหวัด (ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) มีตำบลรวมกัน 500 ตำบล คือ จ.ลำปาง 120 ตำบล จ.เชียงราย 161 ตำบล จ.พะเยา 80 ตำบล จ.แพร่ 61 ตำบล และ จ.น่าน 78 ตำบล จึงมีพระวินยาธิการ หรือ ตำรวจพระ ได้มากถึง 1,000 รูป 

นอกจากนี้ในการประชุมมีการบรรยาย ทบทวนและเติมเต็มองค์ความรู้ เกี่ยวกับ พระธรรมวินัย กฏหมายสงฆ์ กฏหมายบ้านเมือง คำสั่ง และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สัญญัติสงฆ์หนเหนือ รวมถึงมีการประเมินงานพันธกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ตามแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่1(2560-2564)และติดตามงานตามแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่2(2565-2569)ประกอบด้วย 

1. ด้านการปกครอง : ติดตามงานด้าน พระวินยาธิการ(ตำรวจพระ)... กำหนดให้พระวินยาธิการเป็น "มดงาน" ช่วยเหลือคณะกรรมการฝ่ายปกครองจังหวัด

2. ด้านการศึกษา :ติดตามการเตรียมการรองรับ "พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม 2562"เน้น แต่ละสำนักศาสนศึกษา มี 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าสำนักศาสนศึกษา ครูใหญ่ ครูผู้ปฏิบัติการสอน เจ้าหน้าที่ นิติกร

3. ด้านการเผยแผ่ : เน้นการติดตามและประเมิน"โครงการหมูบ้านรักษาศีล5"

4. ด้านการสาธารณูปการ : ติดตามและดำเนินกา "โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส"

5. ด้านศึกษาสงเคราะห์ : ติดตาม"โครงการ ให้ทุน ให้ธรรม"

6. ด้านสาธารณะสงเคราะห์ :ติดตามงาน "เงินวัดช่วยวัด" ตามระเบียบ มหาเถรสมาคม 2562 , พระคิลานุปัฏฐาก/ พระ อสว. ,"สิทธิประโยชน์ ตาม ธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด