คอลัมนิสต์

"นิพนธ์" ตอบ 3 คำถาม "คดีรุกป่า" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จริงคืออะไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย เปิดใจ "คมชัดลึกออนไลน์" ตอบ 3 คำถาม คดีรุกป่าไม้ถาวร-ป่าสงวนแห่งชาติ ฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ "ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ” จึงรุ่งเรืองกิจ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่?

พลันที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่าอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนด น.ส.3 ก. ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา(ตรว.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นั้น กระแสสังคมมีคำถามว่า ทั้ง 3 คน “ธนาธร-สมพร-ชนาพรรณ” จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกกลั่นแกล้ง หรือเป็นการดิสเครดิตทางการเมือง จาก “คดีรุกป่า”  หรือไม่? 

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ “นายนิพนธ์ บุญญามณี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มหาดไทย) มีความชัดเจนจาก3 คำถามนี้

 

1.ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน ได้มีการเร่งรัดคดีรุกป่าเคสนี้หรือไม่ อย่างไร?

 

เมื่อมีการร้องเรียนมายังกรมที่ดินว่ามีการรุกป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องตรวจสอบ ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง มาดูข้อเท็จริง กำชับให้ปฏิบัติตามพยานหลักฐาน ไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือเร่งรัด "คดีรุกป่า" หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน

แต่ "คดีรุกป่า" เคสนี้มีการนัดตรวจที่ดินกันมานานมาก กว่ากรมป่าไม้ และ กรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง 2 หน่วยงานรัฐจะยืนยันที่ดิน 60 แปลงนี้ ผลการตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้มีโฉนด น.ส.3 ก. 59 แปลง/ฉบับ จำนวนเนื้อที่รวม 2,111 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา(ตรว.) อยู่ในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ได้ออกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (หรือ RTK เป็นระบบที่แม่นยำที่สุด) แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน

 

ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี 2527 จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ข้อ 3 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

 

ที่ดินส่วนที่ 2 ออก น.ส.3 ก. อีก 52 ฉบับ เป็น น.ส.3 ก. พื้นที่ตำบลรางบัว อำเอภจอมบึง จังหวัดราชบุรี ออกเมื่อ ปี 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ แต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน และไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดิน

\"นิพนธ์\" ตอบ 3 คำถาม \"คดีรุกป่า\" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จริงคืออะไร

จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) วรรค2 และวรรค3

 

โฉนด น.ส.3 ก.59 แปลง/ฉบับจำนวนเนื้อที่รวม 2,111 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา กรมที่ดินสรุปว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะตำแหน่งที่ดิน 59 แปลงอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาซี ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512

 

แต่การออก น.ส.3 ก. เกิดขึ้นภายหลัง เพราะออกเมื่อปี2521 จึงเป็นการฝ่าฝืน มาตรา58 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าถาวร และเป็นที่ดินต้องห้าม ไม่ให้ออก น.ส.3 ก. ตามกฏกระทรวงหมาดไทย ฉบันที่ 2 พ.ศ 2497 ข้อ3 ซึ่งออกตามความกฏหมายที่ดิน 2497

 

"สรุปสั้น ๆ ที่ดินแปลงนี้เป็นเขตป่าถาวร โดยมติครม. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 ห้ามบุกรุก ต่อมาอีก 10 ปี ก็มีคนมาออก น.ส.3 ก. ในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย นี่คือสาระสำคัญว่าทำไมที่ดินดังกล่าวถึงถูกเพิกถอนสิทธิ์" รมช.มหาดไทย อธิบาย

 

2.ขั้นตอนหลังจาก "ธนาธร" พร้อมแม่และพี่สาว ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้ว?

 

กรมที่ดินจะแจ้งการเพินถอนสิทธิ์ที่ดินทั้ง 59 แปลง แต่ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันต่อกรมที่ดิน  จากนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกเพิกถอนร้องศาลปกครองได้ เพราะคำสั่งของกรมที่ดินนั้นเป็นคำสั่งฝ่ายปกครองผู้ได้รับผลกระทบนำไปสู่การร้องศาลปกครองได้

 

3.ที่ดินอีก 1 แปลง จากทั้งหมด 60 แปลง กรมที่ดินจะดำเนินการอย่างไร?

 

มีที่ดินอีก 1 แปลงที่ยังไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ รอการพิสูจน์ว่าออกชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ กรมที่ดินจะต้องดำเนินการรังวัดใหม่ ว่าพื้นที่ดินส่วนไหนอยู่ในป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติ หากที่ดินอยู่ในพื้นที่ป่าถาวร หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ ต้องแยกกันให้ชัดเจน

\"นิพนธ์\" ตอบ 3 คำถาม \"คดีรุกป่า\" ของ “ธนาธร” พร้อมแม่-พี่สาว ข้อเท็จริงคืออะไร

 

"กรมที่ดินจะดูแลเรื่องนี้ ให้รอบคอบที่สุด ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ผมยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง และคดีรุกป่าฯ ใช้เวลานานมากในการตรวจสอบ เพื่อให้รอบคอบ รอบด้าน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งกรมที่ดินได้ตรวจสอบความถูกต้องที่ดินแต่ละแปลงโดยใช้ระบบดาวเทียมมาตรวตจสอบ หรือ RTK เป็นระบบที่แม่นยำสูงที่สุดที่กรมที่ดินมีอยู่ในปัจจุบันนี้" นายนิพนธ์กล่าวให้คำมั่น

...กมลทิพย์ ใบเงิน...เรียบเรียง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ