คอลัมนิสต์

เมื่อภรรยา “สิระ”เปิดตัวลงส.ส.ดอนเมืองชน“เก่ง-การุณ” สนามนี้เดือดทันที

ดอนเมือง เป็นอีกสนามการเมืองที่ต้องจับตา เมื่อ "สิระ" เจนจาคะ เตรียมส่งศรีภรรยา “สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ” ลงประชัน เก่ง การุณ โหสกุล ส.ส.เจ้าของพื้นที่แห่งพรรคเพื่อไทยงานนี้ต้องโฟกัสเป็นพิเศษ ติดตามได้จากเจาะประเด็นร้อน โดย นายหัวไทร

เป็นไปตามความคาดหมายว่า ภรรยาของ “สิระ  เจนจาคะ” ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ จะต้องลงสมัคร ส.ส.เขตดอนเมือง

 

สำหรับคอการเมืองพอจะดมกลิ่นออกจากการเปิดวิวาทะกันเป็นครั้งคราวระหว่าง "สิระ เจนจาคะ" กับ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ "เก่ง-การุณ โหสกุล" แห่งพรรคเพื่อไทย จนสนิทของ "เจ้หน่อย-สุดารัตน์ เกยุราพันธ์"


สิระเคยใช้ความพยายามในการจะสอยเก่งออกจากการเมือง ด้วยข้อกล่าวหาว่า เคยต้องคำพิพากษาของศาล และน่าจะขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง
     

แต่เก่ง-การุณก็โต้กลับมาเช่นกัน โดยระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (11) บัญญัติว่าผู้ที่  "เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง" เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
    เก่ง การุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย  

เก่ง-การุณ ยกเหตุผลมาอธิบายว่าเขามิได้เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุผล ดังนี้

 

(1) ผมไม่เคยถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง โดยศาลฎีกาในคดีหมายเลขแดงที่ 6604/2556 วินิจฉัยเพียงว่า "การกล่าวคำปราศรัยของผมฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 (5) จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผมเป็นเวลาห้าปี และให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 12 (ดอนเมือง)ใหม่แทนผม"


(2) การกระทำที่ผมถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 53(5) คือการปราศรัยใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งต่อมานายแทนคุณ จิตต์อิสระ ก็ได้ฟ้องผมต่อศาลในความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ได้มีการประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องในที่สุด

 

(3) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 137 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 53 ที่เป็นการทุจริตในการเลือกตั้งอันเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจะต้องถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี แต่ผมมิได้ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี ดังนั้น การกล่าวคำปราศรัยดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

 

นี่คือเหตุผลที่ เก่ง-การุณยกขึ้นมาอธิบาย และทำให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งปี 2562 และสิระพยายามยกเรื่องนี้ขึ้นมา กล่าวอ้าง เพื่อสอยเก่ง-การุณลงจากเวที และให้ภรรยาลงเลือกตั้งซ่อม แต่ยังไม่สำเร็จ จึงต้องรอการเลือกตั้งครั้งต่อไป

      “สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ” ภรรยาของสิระ เจนจาคะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตดอนเมืองพรรคพลังประชารัฐ

“สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ” ภรรยาของสิระ เจนจาคะ หลังจากสิระ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ก็จะเกาะติดลงชุมชน ลงพื้นที่ย่านหลักสี่เป็นประจำ และบรงครั้งบางโอกาสก็ก้าวข้ามไปถึงเขตดอนเมืองด้วย และในการประชุมพรรคภาคส่วนกรุงเทพมหานคร สายฝั่งธนฯสรัลรัศมิ์ ก็ไปปรากฏตัวด้วย เป็นการเปิดตัวเตรียมลงเลือกตั้งเขตดอนเมือง ซึ่งต้องไปชนกับเจ้าถิ่น "เก่ง-การุณ" แน่นอน

 

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตดอนเมือง กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะมาเพื่อท้าชนกับใครหรือต้องเกรงกลัวใครที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือก ส่วนเหตุผลที่ต้องการเข้ามาดูแลประชาชนในเขตดอนเมือง เนื่องจากว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ช่วยดูแลคนเขตหลักสี่ เป็นเขตของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีประชาชนชาวดอนเมืองประสานเข้ามาขอความช่วยเหลือจำนวนมาก ซึ่งตนเข้าไปดูแลมาโดยตลอด

 

สรัลรัศมิ์ ยกเหตุผลอธิบายถึงการลงเขตดอนเมืองว่า เห็นว่าพื้นที่เขตดอนเมืองไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครหรือเป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง เมื่อประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลจากผู้แทนที่เขาได้เลือกไป ในการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ พวกเขาก็มีสิทธิเลือกให้บุคคลอื่นเข้าไปทำหน้าที่แทนได้ ในเขตดอนเมืองยังมีอีกหลายจุดที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และจะขออาสาเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้น เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

"ประชาชนในพื้นที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง การผูกขาดกับคนเดิมๆ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะเป็นเพราะไม่มีทางเลือก เพราะถ้า ส.ส.คนปัจจุบันทำหน้าที่ได้ดี คงไม่มีประชาชนในเขตดอนเมืองมาขอความช่วยเหลือจากดิฉันเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน"

"สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ" ภรรยาของสิระ เจนจาคะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ดอนเมือง พรรคพลังประชารัฐ

 

สรัลรัศมิ์ กล่าวอีกว่า สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจ ลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เพราะชาวดอนเมืองเรียกร้องมา

 

ส่วน "เก่ง-การุณ โหสกุล" ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวแสดงความยินดีที่สรัลรัศมิ์จะมาลงเลือกตั้งเขตดอนเมือง เพราะกว่าครึ่งชีวิตที่ตนทำหน้าที่ผู้แทน เป้าหมายสำคัญ คือ ให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อมีคนอาสาจะมาทำงานให้ประชาชนจึงถือเป็นเรื่องดี ขอยกย่องคนที่ทำดีโดยไม่หวังผลประโยชน์ และอยากให้คนที่มีความพร้อมเข้ามาทำงานการเมืองให้ประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะในพื้นที่ใดก็ตาม เพราะการทำงานรับใช้ประชาชนคือหัวใจหลักของประชาธิปไตย เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่า อยากได้ใครเป็นผู้แทน

 

"แต่สิ่งที่อยากจะฝาก คือ อยากเห็นนักการเมืองที่ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เข้ามาแล้วมาโจมตีคนอื่น ที่สำคัญคนทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนต้องไม่กร่าง ไม่ข่มขู่ ข้าราชการหรือประชาชน ต้องไม่อ้างตำแหน่งของตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือ ให้ท้ายธุรกิจผิดกฎหมาย เพราะหัวใจหลักของคนทำงานการเมืองคือต้องยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง" นายการุณ กล่าว
     

ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในทุกระดับของดอนเมืองจะเป็นสนามที่ถูกจับตามองมาร่วม 20 ปี นับตั้งแต่เก่ง-การุณ ก้าวเข้ามาเล่นการเมือง และออกแนวโลดโผน หวือหวา เมื่อภรรยาสิระเปิดตัวลงชนกับเก่ง-การุณ สนามดอนเมืองก็ถูกโฟกัสทันที
 

#นายหัวไทร #มากกว่าข่าว

ข่าวที่น่าสนใจ