คอลัมนิสต์

เมืองกาฬสินธุ์ร้อนระอุ จับตา "พระเล็ก" เส้นตาย 7 วัน ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แผ่นดินเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ร้อน จับตา "พระเล็ก" เส้นตาย 7 วัน ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางกระแสต้าน ขณะที่ เปิดขั้นตอนแต่งตั้ง "เจ้าคณะจังหวัด" ไม่เข้าคุณสมบัติแม้แต่ข้อเดียว

ปัญหาร้อนในวงการสงฆ์ จากกรณีมติมหาเถรสมาคม ปลดพระเทพสารเมธี หรือ เจ้าคุณบัวศรี จากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) เจ้าคณะอำเภอสังคม จ.หนองคาย หรือ "พระเล็ก" ที่มีคดีอธิกรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) แทน และได้รับตราตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นั่นจึงเป็นที่มาให้คนในพื้นที่กาฬสินธุ์ รวมทั้งพระสงฆ์ เคลื่อนไหวต่อต้าน ด้วยเหตุผลที่ "พระเล็ก" เป็นพระสงฆ์นอกพื้นที่ และ พรรษาไม่ถึง รวมทั้ง เจ้าคุณบัวศรี เอง ไม่เคยต้องคดีอธิกรณ์ใด "คมชัดลึกออนไลน์" เรียบเรียงขั้นตอน การแต่งตั้งและคุณสมบัติของตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัด" ที่พึงมี ซึ่งเป็นที่มาของคนในพื้นที่เมืองน้ำดำ "กาฬสินธุ์" ไม่เอา "พระเล็ก"

 

 

เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระสังฆาธิการ ที่ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชไทย โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม ในเขตจังหวัดของตน
 

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัด"

 

 

  • มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
  • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
  • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนั้นมาไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ
  • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์ขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม 6 ประโยคขึ้นไป

 

 

 

เมืองกาฬสินธุ์ร้อนระอุ จับตา \"พระเล็ก\" เส้นตาย 7 วัน ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

  • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
  • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  • ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ
  • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ
  • ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
  • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

 

 

ซึ่งหากดูจากคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะจังหวัด" แล้ว ดูเหมือนว่า "พระเล็ก" จะไม่อยู่ในเงื่อนไขนั้นแม้แต่ข้อเดียว ทั้งเรื่องของมีพรรษาไม่ถึง 10 พรรษา และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่รองเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะอำเภอในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เลย โดยประวัติของ "พระเล็ก" นั้น เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ที่ จ.ชลบุรี อุปสมบทกับ หลวงปู่ต้น สุขกาโม วัดบึงพลาราม ท่าบ่อ แต่ไปจำพรรษากับหลวงปู่เหรียญ 5 พรรษา แล้วไปสร้างวัดที่อำเภอสังคม คือวัดป่านาขาม อ.สังคม จ.หนองคาย และเมื่อปี 2562 เป็นพระครูสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสังคม ชั้นพิเศษ สังกัดธรรมยุติกนิกาย จนถึงปัจจุบัน 

 

 

ต่อมาปี 2557 วันที่ 2 ตุลาคม มีการสร้างโรงพยาบาลสังคม โดยใช้ชื่อตึกว่า #ตึกอนาลโยเมตตา หลวงพ่อจันมี กับหลวงพ่อจันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ อ.สังคม จ.หนองคาย จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ปี 2561 ต่อมา "พระเล็ก" ได้มีปัญหากับ หลวงพ่อจันมี อนาลโย และมีการปลดป้ายออก เปลี่ยนเป็น ตึกวรลาโภอนุสรณ์ หลวงปู่เหรียญ แต่ว่าการสร้างโรงพยาบาลนั้นมีพิรุธการใช้เงินหลายอย่างในการสร้าง ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ 

 

 

ทั้งนี้ วัดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่ "พระเล็ก" ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสังคม จะอยู่ในสังกัดคณะสงฆ์ภาค 8 ส่วนวัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในสังกัดคณะสงฆ์ภาค 9 ซึ่งเป็นคนละพื้นที่กัน นั่นจึงเป็นที่มา ทำให้ทั้งคนในพื้นที่กาฬสินธุ์ และ คณะสงฆ์สายธรรมยุตในพื้นที่ภาคอีสาน มีการต่อต้าน และ ลาออกจากพระสังฆาธิการ เนื่องจากเชื่อว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์รูปใหม่แทนเจ้าคุณบัวศรี ซึ่งไม่เคยต้องคดีอธิกรณ์ มีการสอดไส้เกิดขึ้น

 

 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวของ "พระเล็ก" เนื่องจากตามกฏของ พ.ร.บ.สงฆ์นั้น หลังจากเข้ารับตราตั้งแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 30 วัน แต่นับตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2564 ที่ "พระเล็ก" เข้ารับตราตั้ง เหลือเวลาอีกเพียง 7 วันเท่านั้น ที่จะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยังไม่มีวัด ที่จะเข้าไปสังกัด เนื่องจากตั้งแต่มีการปลด "เจ้าคุณบัวศรี" พร้อมแต่งตั้ง "พระเล็ก" ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แทน ได้เกิดกระแสการต่อต้าน "พระเล็ก" มาอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้น โดยประชาชนในพื้นที่ พยายามตรวจสอบความเคลื่อนไหว "พระเล็ก" ซึ่งคาดว่า อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพยายามเข้าพื้นที่ และจัดหาสำนักสงฆ์ หรือ วัดร้าง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน แต่ความเคลื่อนไหวของ "พระเล็ก" จากการตรวจสอบในเดือน ต.ค.2564 พระเล็ก จำพรรษาที่วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดสาขา

 

 

เมืองกาฬสินธุ์ร้อนระอุ จับตา \"พระเล็ก\" เส้นตาย 7 วัน ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่

 

เมืองกาฬสินธุ์ร้อนระอุ จับตา \"พระเล็ก\" เส้นตาย 7 วัน ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่

 

 

ขณะเดียวกัน ป้ายข้อความต่อต้านพระเล็ก ได้ถูกติดตั้งไปในพื้นที่หลายอำเภอ จึงต้องจับตาดูว่า นับถอยหลัง 7 วัน "พระเล็ก" จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร และจะสามารถเข้าพื้นที่ได้หรือไม่ นับเป็นการเมืองใน "ศาสนจักร"
ที่ร้อนแรงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วจะมีบทสรุปอย่างไร

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ