คอลัมนิสต์

"ไพบูลย์ นิติตะวัน" เลิกพรรคการเมือง แต่ได้ประโยชน์ทางการเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลุ้นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคประชาชนปฏิรูป รัฐธรรมนูญ 2560 เปิดช่อง "ไพบูลย์ นิติตะวัน" ควบรวมพรรคการเมือง

หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่4สิงหาคม 2562 ไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป พ.ศ. 2561 ข้อ122 เป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของกกต.ตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน 2562 เป็นต้นมา  แต่มีผู้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าได้ดำเนินการตามกฏหมายพรรคการเมืองครบถ้วนแล้วหรือไม่

"ไพบูลย์ นิติตะวัน" เลิกพรรคการเมือง แต่ได้ประโยชน์ทางการเมือง

 

เจษฏ์ โทณะวนิกอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญมองว่า หากตีความตามเจตนารมย์รัฐธรรมนูญ แม้กฏหมายพรรคการเมืองมาตรา 91  จะระบุว่าการเลิกพรรคมีผลเสมือนการยุบพรรค แต่ในวรรคสุดท้ายของมาตราการเดียวกัน ระบุไว้ชัดว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นส.ส. ย่อมหมายความว่า เป็นการคุ้มครองเมื่อส.ส.ไม่ได้ทำให้เกิดการยุบพรรค กฏหมายจึงเปิดช่องให้สามารถหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ได้ภายใน 60 วัน แต่กรณีของ ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นคนละบริบทกัน
อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังยกตัวอย่าง ในกฏหมายพรรคการเมือง มีศัพท์บัญญัติที่ทำให้สถานะความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลง ประกอบด้วย การเลิกพรรคการเมือง   การยุบพรรค  ซึ่งมีผลทำให้พรรคการเมืองการเมืองสิ้นสภาพเหมือนกัน
แต่มีที่มาแตกต่างกัน  
 

การเลิกพรรคการเมืองเพราะมีเหตุที่ทำให้พรรคการเมือง ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปได้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา91

"ไพบูลย์ นิติตะวัน" เลิกพรรคการเมือง แต่ได้ประโยชน์ทางการเมือง

ส่วนการยุบพรรคการเมือง มีเหตุมาจากการการกระทำที่ผิดกฏหมาย เช่นการล้มล้างการปกครอง กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเหตุอื่นตามที่กฏหมายกำหนดตามความในมาตรา92      "ไพบูลย์ นิติตะวัน" เลิกพรรคการเมือง แต่ได้ประโยชน์ทางการเมือง

 

ทั้งสองกรณีคือเหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมือง แต่การยุบพรรคทำให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลาสิบปี  ขณะที่การเลิกพรรค มีผลเสมือนการยุบพรรค เป็นไปตามตัวบทกฏหมาย  แต่จะใช่เจตนารมย์ ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เจตนารมย์รัฐธรรมนูญปี2560 ที่สำคัญ คือการป้องกันการผูกขาดจากการควบรวมกันของพรรคการเมือง ไพบูลย์ นิติตะวัน เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามเงื่อนไข  ส่วนใครจะมองว่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองอย่างไร ก็อย่างที่ไพบูลย์พูดเอาไว้ว่า  กฏหมายเปิดช่องให้ทำได้
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด