เจาะประเด็นร้อน

ก.แรงงงาน ลั่น18 พ.ค.นี้จ่ายชดเชยม.33 ครบ

ก.แรงงงาน ลั่น18 พ.ค.นี้จ่ายชดเชยม.33 ครบ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์"ออกโรงชี้แจง ระบุ 18 พ.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกันตน "มนุษย์เงินเดือน" ตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้างครบทุกคน

0 แถจนถลอกหมดล่ะรอตั้งแต่วันที่7 มา15 ก็ยังไม่ได้

0เงินชดเชยไม่อยากจ่ายยังมีหน้าจะมาขึ้นเงินสบทบ

0ยุบไปเถอะประกันสังคม ไม่ได้มีประโยชน์กับผู้ประกันตนเลย ห่วยแตก

0หยุดเถอะค่ะ ถ้าจะเพิ่มเบี้ยประกันสังคม เพราะเวลาที่มีปัญหาฉุกเฉิน ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกอะไร

0ม.33ชดเชยให้62%ได้ไม่ถึง5000บ.ค่ะน่าจะให้เท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันน่าจะเห็นใจคนฐานเงินเดือนน้อยๆบ้างแล้วต้องหยุดงาน103วันได้แค่90วันจะพอใช้เหรอค่ะ

0นั่งรอตรวจสอบที่ยื่นเหตุสุดวิสัยไว้ พท.6 ได้คิว 62 เพิ่งเรียกถึง 31 ทำงานช่องเดียว ทำไมไม่บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้

0เงินประกันสังคม เงินออมของคนทำงาน โดนหักล่วงหน้า..ตรงเวลาทุกเดือน พอเดือดร้อน จะขอคืน 3เดือนแล้ว ยังไม่ได้ คะแนนเสียงคนไทย พอจะนับก็อ้างเครื่องคิดเลขเสีย เงินเก็บของคนไทย พอจะคืนก็อ้างคอมพิวเตอร์เสียอีก สิทธิของคนไทย ยังต้องแบมือขอ รอรัฐบาลเมตตาด้วยหรอคะ? #ขอคืนไม่ใช่ขอทาน

0000

หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง หลังได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการคุมเข้มเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การเลิกจ้างของสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก และรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานผ่านสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง หรือ“มนุษย์เงินเดือน”

ทั้งนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เล่าว่าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดวินิจฉัย จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 954,365 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,097.592 ล้านบาท 

ดูเหมือนว่า ยังมีผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผ่านรายการ สายด่วนประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคมทยอยจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เอกสารพร้อม ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เงินชดเชยส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากนายจ้างยังไม่ยืนยัน แต่ปัญหาเหล่านี้กระทรวงแรงงานได้โทรติดต่อประสานกับนายจ้าง หรือสถานประกอบการและได้รับการตอบรับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

“หลังกระทรวงแรงงาน ติดต่อประสานงานไปยังนายจ้างเพื่อให้รับรองการเลิกจ้างผู้ประกันตนตามม.33 ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ก็มีนายจ้างมายืนยันการเลิกจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มอีกถึง 100,000 ราย  เมื่อเอกสารหลักฐานพร้อมแล้ว ไม่เกินวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมายืนยันว่าจะจ่ายเงินชดเชยครบทุกคนแน่นอน”ดร.ดวงฤทธิ์ ให้คำมั่น

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ให้ได้รับเงินชดเชยเร็วขึ้น ดร.ดวงฤทธิ์ เปิดช่องทางให้ยื่นเรื่องโดยตรงผ่านทุกช่องทาง อาทิ โทรสายตรง ผ่านเพจดร๊าฟ ดวงฤทธิ์  https://www.facebook.com/draftdaungrit/

 “ใครยังไม่ได้รับเงินชดเชย อินบ๊อคมาหาผมได้ทุกเวลา เพียงแจ้งชื่อ นามสกุล ที่ตั้งบริษัท  พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ผมและทีมงานจะเร่งมือติดตามให้ หรือจะแจ้งมาที่สำนักงานประกันสังคมทุกเขต ทุกจังหวัด หรือที่ส่วนกลางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีหลายรายได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว” ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว

หรือยื่นเรื่องต่อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์(โควิด-19 ) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกศูนย์ฯ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 ถึง 18.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ไม่เป็นบัญชีปิด

2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงาน

ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563” นั้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงของระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ

      0กมลทิพย์ ใบเงิน 0เรียบเรียง

     ขอบคุณที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงาน

https://www.facebook.com/ssofanpage/videos/2673884312859615/

https://www.facebook.com/ssofanpage/videos/2673884312859615/

 

ก.แรงงงาน ลั่น18 พ.ค.นี้จ่ายชดเชยม.33 ครบ

logoline