เจาะประเด็นร้อน

รู้ยัง ทีวีเพื่อการศึกษา17ช่อง เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

รู้ยัง ทีวีเพื่อการศึกษา17ช่อง เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้ยัง กสทช.อนุมัติกำหนดช่องรายการทีวีเพื่อการศึกษา 17 ช่องรายการ ไล่เรียงมาตั้งแต่ช่อง 37-53 เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.2563 นี้

สิ้นสุดการรอคอย เมื่อ เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าด่วน!! ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

อ่านข่าว: ศธ.ชูธงเรียนออนไลน์ฟรีที่บ้าน ฝ่าวิกฤติ COVID-19

เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 #โควิด19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ข่าวประชาสัมพันธ์#สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

ก่อนหน้านั้น  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(บอร์ดกสทช.)เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่ประชุม กสทช.วาระพิเศษได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องแบ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 ช่องเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1 ช่องและเป็นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จำนวน1ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD)

สำหรับคลื่นความถี่ที่ใช้ให้ใช้คลื่นความในกิจการโทรทัศน์เพื่อเป็นการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดสอบ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปหรือ ถ้าสามารถกลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ

สำหรับการเรียงช่องกสทช.มีมติมอบหมาย ให้สำนักงาน กสทช. ไปพิจารณาดำเนินการโดยให้จัดเรียงช่องทั้ง 17ช่องเรียงลำดับกันไปเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา

ล่าสุด ในการประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 กสทช.อนุมัติกำหนดช่องรายการเพื่อการศึกษา17 ช่องรายการ เริ่มตั้งแต่ช่อง 37-53 และกำหนดเริ่มออกอากาศในวันที่  18 พ.ค. 2563 นี้

“กสทช.เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน และรู้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนตามปกติ รัฐบาลจำเป็นต้องให้เด็กนักเรียน นักศึกษา หยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนได้รับความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก"นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ระบุ 

 

รู้ยัง ทีวีเพื่อการศึกษา17ช่อง เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

 เลขาธิการ กสทช.ระบุอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้ กสทช. จึงได้อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการทดลองจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านทางช่องทีวีดิจิตอลจำนวน 17 ช่องได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้

 

รู้ยัง ทีวีเพื่อการศึกษา17ช่อง เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้ นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

นี่คือก้าวย่างสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ในสภาวะที่ไม่ปกติ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าหากปล่อยให้เด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียน อาจจะไม่ปลอดภัยจากเจ้าวัยร้ายไวรัสโควิด-19 

 0 กมลทิพย์ ใบเงิน 0 เรียบเรียง

 

รู้ยัง ทีวีเพื่อการศึกษา17ช่อง เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

logoline