เจาะประเด็นร้อน

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้ รายงาน...

          วัดทองแท้ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย เป็นสนามแข่งเรือยาวไทยที่มีชื่อเสียงใน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก แต่ก็ไม่เคยมีใครสะดุดชื่อหมู่บ้าน/ตำบล เพราะวัดทองแท้ อยู่ใน ต.ท้อแท้

          กระทั่ง  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พ.ค.2563 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563


          ด้าน ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแม้ ได้ออกประกาศเรื่องเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563

 

 

 

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้


          มีเรื่องเล่าในอดีต เจ้าเมืองพิษณุโลกจะเดินทางไปที่บ้านท่าสาวงาม อ.วัดโบสถ์ โดยทางเรือตามลำน้ำน่าน พายเรือทวนกระแสน้ำ แล้วเลี้ยวเข้าลำน้ำแควน้อย การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย ข้าวปลาอาหารที่นำไปก็เกิดบูดเน่าจึงได้หยุดพัก 

 


          ต่อมา คนในท้องถิ่นที่เจ้าเมืองหยุดพัก จึงนำมาตั้งชื่อหมู่บ้านท้อแท้ ก็เรียกขานเรื่อยมา กระทั่งเป็น ต.ท้อแท้ และ อบต.ท้อแท้

           เมื่อคนรุ่นใหม่ได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมือง ก็อยากเปลี่ยนชื่อ เพราะเห็นว่าชื่อไม่เพราะ ไม่เป็นมงคล แต่ชาวบ้านเก่าแก่ไม่ยอม จึงเปลี่ยนเฉพาะชื่อวัด เลยกลายเป็นวัดทองแท้ ต.ท้อแท้ 


          ปี 2562  ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายก อบต.ท้อแท้ จึงเปิดประชุมประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ขอเปลี่ยนชื่อ อบต.ท้อแท้ เป็น อบต.ทองแท้ ซึ่งมติของชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ

 

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้

 


          อนึ่ง อบต.ทองแท้ ห่างจาก อ.วัดโบสถ์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย 


          อบต.ทองแท้ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้อแท้, หมู่ 2 ท่าช้าง, หมู่ 3 บ้านเหล่าขวัญ, หมู่ 4 บ้านเหล่าขวัญ, หมู่ 5 บ้านท้อแท้, หมู่ 6 บ้านดงกระบาก, หมู่ 7 บ้านหนองมะคัง, หมู่ 8 บ้านท่ากระดุน 


          ข้อมูลในปี 2557 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,355 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 4,688 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีการอพยพแรงงานในพื้นที่ไปทำงานในต่างจังหวัดนอกภูมิลำเนาประมาณร้อยละ 10

 

ลาก่อนท้อแท้  สู่ อบต.ทองแท้

logoline