เจาะประเด็นร้อน

"อัยการ" ไขปมคดีข่าว 5 ครูตอบทุกข้อสงสัย

"อัยการ" ไขปมคดีข่าว 5 ครูตอบทุกข้อสงสัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อัยการ" ไขปมคดีข่าว 5 ครู ตอบทุกข้อสงสัย ด้วยหลักฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์  อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ในคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ( คนที่สี่) ไขปมคดีข่าว 5 ครู ตอบทุกข้อสงสัย ด้วยหลักฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านคอลัมน์ กฏหมายน่ารู้ ใจความว่า 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : "ทิชา ณ นคร" ซัดศธ.เมินปกป้อง นร.

คดี “ครู” ที่ไม่ “คูล” 

“ ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา (แปลว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนวิชา …) ข้าขอประณตน้อมสักการะ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา… ”

เชื่อว่า…บทไหว้ครูนี้ เด็กนักเรียนไทยทุกคน เคยได้มีโอกาสไหว้ครู เคยได้กล่าวบทไหว้ครูนี้ในวันครู ( วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกทุกปี) แต่อาจจะไม่ทราบความหมายของบทไหว้ครูนี้เลยก็ได้

ครู…. เปรียบเสมือน แม่คนที่สอง ครู… คือ คนที่สอนให้เรามีวิชาความรู้ ให้เราเป็นคนดีครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง ทำให้เราถึงฝั่ง เพื่อให้เราก้าวเดินต่อไป เจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิต

ใครจะนึกว่า….ครู จะเป็นผู้ที่ข่มขืนกระทำเราศิษย์ โดยอาศัยความเยาว์วัย อาศัยการมีอำนาจที่เหนือกว่า อาศัยการการให้คะแนนและการสอบผ่านของเด็กมาเป็นข้อต่อรอง อาศัยความไว้วางใจ ความเชื่อใจ ความรักและความศรัทธาของเด็กมาล่อลวงให้เด็กไม่ทันระวังตัว และใช้กำลังทางกายที่เหนือกว่ามาบังคับขืนใจ ใช้กลอุบายต่างต่างเพื่อให้เด็กมาเป็นเหยื่อเพื่อสนองความใคร่

ใครจะนึกว่า…… ครู 5 คน กับรุ่นพี่อีก 2 คน จะร่วมกันกระทำชำเราและร่วมกันโทรมหญิง ลูกศิษย์ ซึ่งมีอายุเพียง 14 ปี และ 16 ปี และมีการถ่ายคลิปเพื่อใช้ข่มขู่

มาดูบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 กำหนดให้

“ ผู้ใด กระทำชำเรา เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามี ของตน โดย เด็กนั้น จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โทษจำคุกตั้งแต่ สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท เมื่อเหยื่อมีอายุเพียง 14 ปี (ซึ่งยังไม่เกิน 15 ปี) ครูทั้งห้า และรุ่นพี่อีกสอง ก็ไม่อาจกล่าวอ้างความยินยอมของเด็ก (เชื่อว่าเด็กไม่ได้ยินยอมเป็นแน่แท้ รวมถึง การยินยอมเพราะถูกหลอกก็ไม่ถือว่าเป็นความยินยอม ) ฉะนั้น ครูทั้งห้า และรุ่นพี่อีกสอง ก็ไม่อาจพ้นความผิดด้วยคำกล่าวอ้างความยินยอมของเด็กไปได้ (กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ยอมหรือไม่ยอมก็เป็นความผิด และติดคุกแน่นอน) และหากเด็กมีอายุไม่เกินสิบสามปี โทษก็จะหนักขึ้นอีก คือจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ จำคุกตลอดชีวิต”

“ การกระทำชำเรา”ตามกฎหมาย หมายความว่าอย่างไร กระทำชำเรา หมายถึง การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ช่องปาก ของผู้อื่น รวมทั้ง การใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก ของผู้อื่น

โทรมหญิง /โทรมชาย โทษจำคุกตลอดชีวิต

หากการกระทำชำเรามีลักษณะเป็นการร่วมกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็น การโทรมเด็กหญิง(รวมถึง โทรมเด็กชายด้วย) ( โทรมหญิง หมายถึง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกระทำชำเรา) และหากกระทำชำเราโดยมีพฤติการณ์ดังนี้ เด็กนั้นไม่ยินยอม หรือโดยมีอาวุธปืน หรือมีวัตถุระเบิด หรือ โดยใช้อาวุธ โทษก็จะหนักขึ้นอีก คือ จำคุกตลอดชีวิต

แล้วมีกรณีไหนบ้างที่ กระทำชำเราเด็กไม่เกิน 15 ปี แล้วไม่ต้องรับโทษ ?

หากผู้กระทำชำเราเป็น “บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี” กระทำกับ “ เด็กอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี” โดย เด็กนั้น ยินยอม และ ภายหลัง ศาลอนุญาตให้ ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ (แต่ต้องเป็นกรณีที่ ศาลอนุญาตให้ทำการสมรสด้วย )

เมื่อคดีนี้ ครูทั้งห้าคน และรุ่นพี่อีกสองคน ต่างมีอายุเกินกว่า 18 ปีแล้ว ฉะนั้นจึงไม่อาจอ้างความยินยอมของเด็ก และการขออนุญาตศาลเพื่อทำการสมรสกับเด็กหญิงอายุ 14 ปี ผู้เป็นเหยื่อ มาเป็นบทยกเว้นโทษหาได้ไม่

โทษหนักขึ้น หากกระทำชำเราศิษย์

คดีนี้ ในส่วนของผู้กระทำผิดที่เป็นครู หากกระทำกับ“ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล”โทษจะหนักขึ้นอีก หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285

หากมีการถ่ายคลิปขณะกระทำชำเรากับเด็ก แล้วนำคลิปดังกล่าวไปข่มขู่เด็กว่า หากไม่ยินยอมให้กระทำชำเราอีก หรือขู่ว่าจะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ ก็อาจเป็นความผิดฐาน“ ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว หรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ตามมาตรา 392

แต่ถ้ามีการส่งต่อคลิปการกระทำชำเราเด็กดังกล่าว (หากมี) ไปยังบุคคลอื่นจนทำให้มีผู้เข้าถึงได้ ก็อาจจะเป็นความผิดฐาน “นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 ตาม มาตรา 14 (4) ซึ่งมี โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อีกด้วย

นอกจากนี้ อาจจะเป็นความผิดฐาน “ ซ่องโจร” ด้วย

ถ้าได้ความว่า……ครูทั้งห้ากับรุ่นพี่อีกสองคน มีการสบคบหรือตกลงกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อที่จะกระทำชำเราเด็ก อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง (ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันกระทำชำเรา) อันเป็นความผิดอาญาภาค ๒ (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) การกระทำของครูทั้งห้ากับรุ่นพี่อีกสอง อาจจะเป็นความผิดฐาน “ เป็นซ่องโจร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกด้วย

และเมื่อความผิดฐาน“โทรมหญิง”นั้น มีอัตราโทษสูงถึง“ จำคุกตลอดชีวิต”ฉะนั้น การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดที่มีระวางโทษถึง ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ สิบปีขึ้นไป อัตราโทษจะหนักขึ้น คือ โทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

อาจผิดฐาน "หน่วงเหนี่ยวกักขัง" ด้วย

ถ้าได้ความว่า ในการกระทำชำเราดังกล่าว มีการบังคับ มีการหน่วงเหนี่ยว หรือ กักขัง ไม่ยอมให้เด็กออกไปไหน หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ก็จะมีความผิดฐาน “หน่วงเหนี่ยวกักขัง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อาจผิดฐาน“พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดา มารดาผู้ปกตรองเพื่อการอนาจาร”ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 โทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับ ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

และ“พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร แม้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 283 ทวิ โทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนสนใจ ผู้กระทำผิดเป็นครู ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะเป็นผู้กระทำ และเหยื่อเป็นเด็ก อายุเพียง14 ปี และยังเป็นลูกศิษย์ในความปกครองดูแล อีกทั้งเหตุในคดีนี้เกิดตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2562 แต่เพิ่งจะมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ประมาณพฤษภาคม 2563 ห่างจากวันเกิดเหตุในครั้งแรกนานปีกว่า การรวบรวมพยานหลักฐานจึงมีความสำคัญ เนื่อจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอาจจะไม่มี หรือไม่หลงเหลือ

ทั้งนี้ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจหาสารคัดหลั่ง การตรวจหาคราบอสุจิ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ที่บ้านพักครู การตรวจห้องเรียนที่เกิดเหตุ ล้วนเป็นเรื่องสำคัญ ในอันที่จะพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ยิ่งเวลาเนินนานการตรวจหาพยานหลักฐานย่อมเป็นไปได้ยาก แล้วจะมีพยานหลักฐานใดมาพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำ

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะเหยื่อผู้ถูกกระทำเป็น เด็ก และยิ่งเป็นเด็กเล็ก (อายุเพียงแค่สิบสี่ปี) การสอบสวนปากคำผ่านกระบวนการสหวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญ การบันทึกภาพและเสียงให้สามารถถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ ทั้ง พนักงานสอบสวน และ พนักงานอัยการจะต้องตรวจสอบว่า สามารถนำแผ่นบันทึกภาพและเสียงให้สามารถถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการสืบพยานในชั้นศาล แทนการเบิกความ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เด็กต้องเบิกความซ้ำตอกย้ำในเรื่องการถูกกระทำชำเราโดยครูและรุ่นพี่ ในลักษณะถูกรุมโทรม (โทรมหญิง) อันเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กซ้ำอีก

แม้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า“ ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้” และ “ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน.”

แต่คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะเด็กเล็กนั้น มีข้อน่าคิดว่า

หากไม่เป็นความจริง เหตุใดเด็กจึงกล้าที่จะเล่าบอกกล่าวให้คนอื่นได้รู้ เพราะย่อมต้องเกิดความอับอาย ( คดีทางเพศส่วนใหญ่ ผู้กระทำผิดจึงลอยนวล เพราะเหยื่ออาจไม่แจ้งความร้องทุกข์เพราะกลัวอับอาย กลัวเสียชื่อเสียง )หากไม่เป็นความจริง เหตุใดเด็กจึงสามารถจดจำเหตุการณ์ จดจำวันที่เดือนปีและสถานที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ และจดจำบุคคลผู้กระทำกับเด็กได้อย่างแม่นยำหากไม่เป็นความจริง ในการสอบปากคำเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพ ย่อมเกิดข้อสงสัยแก่บุคคลที่เข้าร่วมสอบปากคำ ( สหวิชาชีพ)มีเหตุผลและความจำเป็นใดที่เด็กจะต้องกล่าวหา/ กล่าวอ้างบุคคลถึง 7 คนว่า เป็นผู้กระทำชำเราตน

คำถามที่ต้องการคำตอบ แต่คนที่ตอบได้ คือผู้ถูกกล่าวหาทั้งเจ็ด และเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อโดยมีเดิมพัน หากตอบผิด จำคุกตลอดชีวิต

CR: กฏหมายน่ารู้/เวบไซด์ปราการนิวส์  (คลิกอ่านต้นฉบับที่นี่)

 

"อัยการ" ไขปมคดีข่าว 5 ครูตอบทุกข้อสงสัย

logoline