เจาะประเด็นร้อน

กรวดน้ำคว่ำขัน ศิลปินแห่งชาติเสื่อม

กรวดน้ำคว่ำขัน ศิลปินแห่งชาติเสื่อม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรวดน้ำคว่ำขัน ศิลปินแห่งชาติเสื่อม รายงาน...

++

 


          โจษขานกันไปทั้งแผ่นดิน เมื่อกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลงดาบ “ศิลปินแห่งชาติ” ประพฤติตัวเสื่อมเสีย ต้องโทษทัณฑ์ถึงจำคุก

 


          เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


          ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยสาระสำคัญคือการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และกำหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เมื่อปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


          หลังมีข่าวนี้เผยแพร่ออกไป ทำให้คนในวงการเพลง พากันโจษขานอึ่งมี เนื่องจากมีศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งประพฤติตัวไม่เหมาะสม ตกเป็นข่าวฉาวโฉ่ไปทั่ว ทำเอาลูกศิษย์กระอักกระอ่วนใจ ไม่อยากกราบไหว้ 


          บางกระแสตอบโต้ว่า ต้องแยกเรื่องส่วนตัวกับผลงานของศิลปินออกจากกัน ศิลปินแห่งชาติบางคนอาจมีปัญหาภายในครอบครัว เป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากผลงานของศิลปิน เรื่องการฟ้องร้องก็ต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุด สังคมไม่ควรพิพากษาไปก่อนศาลสถิตยุติธรรม

logoline