เจาะประเด็นร้อน

นักวิชาการนิด้า คาดการณ์หลังโควิด-19 อาจารย์ถูกเลิกจ้าง 40-50%

นักวิชาการนิด้า คาดการณ์หลังโควิด-19 อาจารย์ถูกเลิกจ้าง 40-50%
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักวิชาการนิด้า คาดการณ์...หลังโควิด-19 อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนถูกเลิกจ้างถึง 40-50% ขณะที่รร.ดาวล้อมเดือนไม่มีเด็กมาเรียนวัดใจศธ.ยุบหรือไม่ แนะครู-อาจารย์ปรับตัวขายจุดเด่น แนวโน้มเรียนออนไลน์ปัง ใช้ครู-อาจารข์น้อยลง มหาวิทยาลัยเก่าแก่มีชื่อเสียงรอด

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สะท้อนภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยกับ “คมชัดลึกออนไลน์” ว่าช่วงโควิด-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเลื่อนเปิดเทอมใหญ่จาก 16 พ.ค. เป็น 1 กรกฏาคม 2563 แต่ช่วง 3 เดือนก่อนเปิดเทอม ระบบการเรียนการสอนถูกบีบบังคับให้ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเรียนออนไลน์จากเดิมเรียนในห้องเรียน     

อ่านข่าว : โควิด : สึนามิซัดการศึกษาเกิดกระแสThai MOOCฟื้นคืนชีพ

แต่หลังสถานการณ์โควิด การใช้ชีวิตจะยากลำบากกันมากขึ้น เกิดเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก  ไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ จะเอาเงินที่ไหนมาเรียนหนังสือ หรือเรียนไปแล้วจะตกงานด้วยหรือไม่ เมื่อทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอย หรือบางประเทศแทบล้มละลาย

“หลังโควิดสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของเอกชน ในทุกระดับการศึกษาถูกสั่นครอนอย่างรุนแรง โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีเด็กเรียน โรงเรียนดาวล้อมเดือนสถานที่ตั้งอยู่รอบเมืองใหญ่ระยะไม่เกิน 4.5 กิโลเมตร หรือเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะกลายสภาพเป็นโรงเรียนร้างไม่มีเด็กมาเรียนเลย อาจถึงขั้นต้องปิดโรงเรียนกลุ่มดาวล้อมเดือน ต้องวัดใจกระทรวงศึกษาธิการกล้ายุบหรือไม่”

สถานศึกษเอกชนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เจ้าของที่มีเงินเย็น สายป่านยาว อาจจะอยู่รอดต่อไปได้ไม่ปิด แต่ที่ชัดเจนมหาวิทยาลัยเอกชนได้รับผลกระทบรุนแรงจากหลายปัจจัย ไล่เรียงมาตั้งแต่ 

1.จำนวนประชากรเกิดลดลงต่อเนื่อง 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3. โครงสร้างอาชีพและการทํางานในอนาคตเปลี่ยนไป 4. กระแสการเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์มาแรง 5. วิกฤติจากสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในโลก เช่นโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับวิกฤติที่เป็นภาวะชะงักงัน (Disruption)

 “เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ มหาวิทยาลัยของรัฐเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาหลายรอบกว่าจะเติมที่นั่งเรียน ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชน ทะยอยเลิกจ้างอาจารย์มาตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงวิกฤติโควิด คาดการณ์หลังโควิดมหาวิทยาลัยเอกชนจำเป็นต้องเลิกจ้างอาจารย์ร้อยละ 40-50 เพื่อพยุงสถาบัน ต้องใช้เงินและใช้ทรัพยากรมนุษย์น้อยลง ประหยัดกันมากขึ้น ซึ่งสภาวะยากลำบากเช่นนี้อาจจะทำให้เจ้าของกิจการอาจจะขายหรือยุบรวม หรือปิดสถานศึกษาได้ ” นักวิชาการนิด้าระบุ

ไม่เพียงเท่านั้น คาดการณ์ว่า การศึกษาทุกระดับหลังโควิด ครู อาจารย์ที่เก่ง สอนเก่ง ถ่ายทอดวิชาความรู้เก่ง ปรับตัวเปลี่ยนแปลงโค้ชชิ่งแทนการสอนเก่ง มีเทคนิคใหม่ๆ ในการสอนออนไลน์ บุคลากรทางการศึกษาประเภทนี้จะอยู่ได้ แต่กลุ่มที่ไม่ปรับตัว ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาใหม่หลังโควิดจะทำให้บุคลากรฯเหล่านี้หลุดจากวงโคจรไปโดยปริยาย

 “ครูเก่ง อาจารย์เก่ง ความรู้แน่น เตรียมตัวมาดี จำเป็นต้องสอนเก่ง แต่อย่าลืมว่าหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระวิชาเป็นราชาชองโลกออนไลน์ ส่วนมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีชื่อเสียงอายุนานรวมทั้งมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ Corporate University จะเติบโตเช่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ของกลุ่มซีพี  แต่จำนวนมหาวิทยาลัยจะมีไม่มากเท่าทุกวันนี้” นักวิชาการนิด้า ระบุ

ทั้งหลาย ทั้งปวง ความเลื่อมล้ำทางสังคมเมืองกับสังคมชนบท ยังเป็นโจทย์ท้าทายที่รัฐบาลต้องเตรียมแผนรองรับเน็ตประชารัฐ หรือเน็ตตำบลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นเมื่อไทยเข้าสู่ภาวะปกติแบบใหม่ NEW  NORMAL

0กมลทิพย์ ใบเงิน 0เรียบเรียง

logoline