คอลัมนิสต์

เมินศาลปกครอง? "ราชภัฏ"ส่อเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย วอนขอ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หยุดหักเงินและค่าตอบแทน ทั้งที่ ศาลปกครอง สั่งไม่ให้หักเงิน แต่ก็ไร้ผล

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย" หรือที่เรียกว่า "พม." จำนวนเกือบ 200,000 คนในระบบอุดมศึกษาไทย เพราะล่าสุดมีข่าวจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าจะไม่แก้ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้กับกลุ่ม พม. ที่ถูกมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนเอาไว้นานกว่า 20 ปี

 

"เนชั่นทีวี" ได้รับเอกสารสรุปผลการประชุมของคณะผู้บริหาร "ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมทางไกลระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศ และทั้งหมดมีสถานะเป็น "มหาวิทยาลัยของรัฐ"

เมินศาลปกครอง? \"ราชภัฏ\"ส่อเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารสรุปผลการประชุมในหน้า 3 มีประเด็นเกี่ยวกับการหักเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พม. ซึ่งเรื่องนี้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2542 ตามนโยบาย "คุมกำเนิดข้าราชการ" จึงให้ลดการบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลง แล้วบรรจุเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย" หรือ พม.แทน แต่อนุมัติให้ พม.มีเงินเดือนมากกว่าข้าราชการในตำแหน่งเดียวกัน 1.7 เท่าในสายผู้สอน (อาจารย์) และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน (ธุรการ) เนื่องจาก พม.ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญและค่ารักษาพยาบาลเหมือนข้าราชการ

เมินศาลปกครอง? \"ราชภัฏ\"ส่อเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

แต่ปรากฏว่าตลอดมา ทางมหาวิทยาลัยกลับหักเงินเดือนของ พม.เอาไว้ราวๆ 0.2 เท่า (จากที่ได้มากกว่าข้าราชการ 1.5-1.7 เท่า คิดเป็นตัวเงินเฉลี่ยคนละ 4,000-7,000 บาทต่อเดือน) โดยอ้างว่านำไปจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. และพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ยินยอม แต่ต้องจำยอม ขณะที่มีหลายมหาวิทยาลัยที่นำเงินไปใช้อย่างอื่น

 

ที่ผ่านมาจึงมีพนักงานมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และชนะคดีมาหลายศาลแล้ว เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ และศาลปกครองกลาง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งยอมจ่ายเงินเดือนเต็มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่มติ ครม.กำหนด แต่ที่เหลืออีก 29 แห่งยังหักไว้เหมือนเดิม

เมินศาลปกครอง? \"ราชภัฏ\"ส่อเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ล่าสุดที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เห็นว่าการหักเงินเดือน พม.เอาไว้ราวๆ 0.2 เท่า เป็นไปตามมติ ครม.แล้ว และไม่ต้องส่งเงินให้กรมบัญชีกลาง แต่มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงให้ได้ว่า การนำเงินนั้นไปใช้ เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ส่วนราชภัฏอีก 9 แห่งที่เปลี่ยนมาจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนนั้น ที่ประชุมฯกลับมองว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

 

ประเด็นนี้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยืดเยื้อในแวดวงอุดมศึกษาไทย และที่ผ่านมา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. ได้เคลื่อนไหวรณรงค์เรียกร้องมาตลอด กระทั่งเดินสายเข้าพบพรรคการเมืองหลายพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้ ซึ่งทุกพรรคก็เห็นด้วยว่าเป็นความเหลื่อมล้ำ และไม่เป็นไปตามมติ ครม.อย่างชัดเจน แต่ปรากฏว่าล่าสุดที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลับจะเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป และยังเตรียมทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯอีกด้วย

เมินศาลปกครอง? \"ราชภัฏ\"ส่อเดินหน้าหักเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องนี้คาดว่าจะกระทบกับคนทำงานในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เพราะปัจจุบันตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พม. กลายเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษา เนื่องจากข้าราชการมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า "ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" เหลือน้อยลงทุกที จากนโยบายที่ลดการบรรจุข้าราชการ

 

ที่สำคัญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยหลายคนต้องตกงาน ทำให้รายได้ลดลง แทนที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนเพื่อนำไปใช้จ่ายดูแลคนในครอบครัว กลับถูกหักเงินเอาไว้ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ยินยอม แต่จำต้องเลยตามเลย

ข่าวยอดนิยม