คอลัมนิสต์

"ต้องพิสูจน์ว่าพวกเราทำได้ ทำเป็นและขอทำต่อไป" ดร.คณาพจน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย...  สมัชชา หุ่นสาระ 

          “โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวทัน” คือคำขวัญของ “พรรคไทยรักษาชาติ” ที่ใช้เปิดตัวและลงสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ 


          “ทษช.” นั้นหลายคนอ่านว่า พรรคนี้คือสาขาที่แยกตัวจากพรรคเพื่อไทยที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินหมากการเมืองตามกติกาที่มีการวางไว้

 

 

          “ทษช.“ ประกาศแล้วว่าพร้อมต่อยอดและสานต่อนโยบาย ”พรรคไทยรักไทย” ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยการเสนอชุดนโยบายแทนการเน้นตัวบุคคลและเปลี่ยนการเมืองแบบพลิกประวัติศาสตร์


          วันนี้จุดขายของ ทษช. คือ การต่อยอดความสำเร็จของ ทรท. ด้วยวิธีคิดหมากการเมืองที่เดินหน้าด้วยคนรุ่นใหม่ รวมทั้งคนรุ่นใหญ่ที่มีชั่วโมงบินทางการเมืองมาขับเคลื่อนพรรคให้สังคมตัดสิน


          “ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์” รองเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติ เพื่อนสนิทคนหนึ่งของ "แพทองธาร ชินวัตร” ที่มีความสนใจทำงานการเมืองและหวังนำประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศมาปรับใช้ขับเคลื่อนประเทศและประชาชนให้หลุดพ้นจากกับดักและหลุมพรางความยากจน รวมทั้งวางแนวทางพัฒนาประเทศให้ทันต่อความเจริญของโลกที่เปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตา


          คณาพจน์ มองจังหวะของพรรคในวันนี้ที่จะเสนอชื่อให้สังคมตัดสินใจเลือกว่า “กฎหมายด้านการค้าและเทคโนโลยีที่รัฐบาลและคสช.ชุดนี้บังคับใช้นั้น ผมมองว่าเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่มากเกินไปและช่วยบางพรรคที่รัฐบาลกับ คสช.ใช้หาเสียง กฎหมายการค้าที่ผูกขาดแบบนี้ หลายประเทศไม่ใช้กัน เช่น กฎหมายอีอีซีที่เอื้อทุนใหญ่และทุนต่างชาติ รวมทั้งให้สิทธิชาวต่างชาติมากไป เช่น การลดภาษีให้นักลงทุนต่างชาติ การให้ชาวต่างชาติเช่าพื้นที่ 99 ปี เสมือนเมืองไทยเสียสิทธิสภาพในอาณาเขตของเราเอง ในเรื่องแบบนี้เราควรให้คนไทยมีสิทธิในพื้นที่และการลงทุนดีกว่าไหม"

           ธุรกิจของคนไทย คนตัวเล็ก สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไปไม่ได้เลย หากมีสภาพกฎหมายในตอนนี้ เช่น คราฟท์เบียร์ ตามกฎหมายสุราที่บังคับใช้มาหลายสิบปีไม่เอื้อกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เลย เพราะกำหนดจำนวนการผลิตขั้นต่ำไว้สูงมาก ซึ่งผู้ผลิตรายย่อยแทบไม่สามารถปฏิบัติตามได้เลย เมื่อสภาพกฎหมายบังคับใช้แบบนี้มันบีบให้คนรุ่นใหม่ไปลงทุนและจดทะเบียนในต่างประเทศที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้แทน หรือกฎหมายการค้าที่ไม่เอื้อกับสภาพสังคมวันนี้ที่เปลี่ยนไป ไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงของกระแสโลกที่เปลี่ยนเร็วมากในทุกวันนี้ หากทุกฝ่ายมีความเข้าใจการจ้างงาน ระบบการเงิน การลงทุนจะไหลเข้าประเทศมากขึ้น


          “วันนี้ตัวเลขดัชนีต่างๆ ในเมืองไทยสะท้อนชัดแล้วว่า ความจนกระจาย ความรวยกระจุกตัว ความเหลื่อมล้ำในสังคมมีมากขึ้น”

 


          0 แนวทางที่ ทษช.จะนำมาใช้ในอนาคตหากได้รับโอกาส
          "ผมมองว่าเราควรรื้อระบบมาตรการภาษีที่สอดรับกับความจริง ควรมีมาตรการภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เรียกเก็บตามอัตราก้าวหน้าที่เหมาะสมกว่านี้ ถึงแม้ว่าภาครัฐพยายามดำเนินการมายาวนาน แต่สุดท้ายก็ถูกล็อบบี้โดยกลุ่มทุนใหญ่ ทำให้อัตราภาษีในทรัพย์สินนั้นยังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำอยู่ ทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยยังมีอยู่


          ผมพูดง่ายๆ กฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนที่ล้าสมัยควรปรับปรุง เพราะมันบัญญัติขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว มันต้องทันสมัยเข้ากับโลกวันนี้ เพื่อให้โอกาสคนที่ถูกกดทับในสังคมจำนวนมากมีโอกาสประกอบอาชีพในวันนี้และวันข้างหน้าและอิงกับการพัฒนาประเทศให้พร้อมนานาชาติด้วย”

 


          0 ปัจจัยที่ทำให้กฎหมายเมืองไทยใช้บังคับไม่เต็มสูบ
          "ที่ผ่านมาในระบบราชการนั้น กลไกนี้อาศัยกฎหมายเป็นตัวบัญญัติและข้าราชการนำไปขับเคลื่อน หากไม่ทำ หรือทำแบบไม่เข้าใจ หรือบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่ หรือกฎหมายล้าสมัย ระบบมันก็ไม่สมบูรณ์ สังคมก็เดือดร้อน เพราะกฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากกฎหมายล้าสมัย ก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศก็เป็นได้


          หากวันนี้พรรคไทยรักษาชาติได้โอกาสในการทำหน้าที่ ส.ส. จะเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้ทั้งระบบเพื่อให้สิทธิประชาชน ผู้ประกอบการ มีโอกาสและทางเลือกที่มากขึ้นในการประกอบอาชีพ และสิทธิที่เพิ่มขึ้นในทางเลือกสินค้าและบริการ


          หากถามว่ารัฐบาลชุดนี้ก็แก้ไขกฎหมายและระเบียบหลายฉบับตามที่รัฐบาลอ้างว่าปฏิรูปเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ผมในฐานะที่ทำงานด้านที่ปรึกษากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศมามองว่า ในต่างประเทศนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังกว่าเมืองไทย การค้า การลงทุน การพัฒนาประเทศในยุค 4.0 จึงเดินหน้า กฎหมายบ้านเรานั้นผมมองว่ามีช่องว่างเยอะ มีการตีความเยอะ และไม่บังคับใช้แบบจริงจัง


          ผมย้ำว่าเมืองไทยยังไม่มีการปฏิรูปกฎหมายที่จริงจัง เพราะอย่าลืมว่า รัฐบาลคือข้าราชการที่ยังมีความเกรงใจกันในระหว่างหน่วยงาน ทำให้ไม่กล้าแก้ไขเพราะด้วยความเป็นพวกเดียวกัน เกรงใจกัน ฉะนั้นพรรคมีมาตรการจัดโครงสร้างใหม่ใช้กฎหมายขับเคลื่อน เพราะหากไม่แก้ไขแบบจริงจัง ระบบจะไม่เดิน เพราะกฎหมายกับระบบราชการมันต้องเดินสองขาควบคู่กัน หากเดินไม่ได้ ก็ทำงานไม่ได้ คนไทยก็ลำบากแบบวันนี้”

 


          0 แนวทางที่จะไม่ให้บ้านเมืองเดินกลับในมุมเก่า
          "พรรคมีแนวทางว่า การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อต่อธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ มันจะช่วยคนไทย และเราจะต้องมีการวางแพลตฟอร์มที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้สะดวกและเอื้อต่อการลงทุนให้ทัดเทียมนานาชาติได้


          วันนี้หากติดตามสถานการณ์การลงทุนในโลกและไทยจะพบว่าทุนขนาดใหญ่และทุนขนาดเล็กรวมทั้งสตาร์ทอัพที่มีความสามารถของคนไทยไปลงทุนในประเทศอื่นๆ แล้วเพราะสะดวก ตรงนี้เมืองไทยจะเสียประโยชน์คือ เงินทุนไหลออก แรงงานไหลออก และมันสมองไหลออก ตรงนี้หากมีคำถามว่าเมืองไทยเสียโอกาสเพราะอะไร คำตอบคือสิ่งที่ผมกล่าวในข้างต้น จนส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาล่าช้าและเสียประโยชน์


          และอีกหนึ่งสิ่งที่ดำเนินการควบคู่กันคือการใช้สื่อออนไลน์ในโลกวันนี้ กฎและกติกาต่างๆ ที่รัฐบาลและ คสช.บัญญัติออกมานั้น ถามว่าเอื้อหรือไม่กับสภาพสังคมวันนี้ เมื่อพรรคไทยรักษาชาติเกิดขึ้นมาด้วยการรวมตัวของคนรุ่นใหม่และผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารประเทศมาทำงานในพรรคนี้ เพราะพวกเราทำงานกันง่ายในฐานะพรรคใหม่และต้องเร่งเสนอนโยบายเหล่านี้ต่อสังคมให้พิจารณา”

 


          0 ความพร้อมของพรรคเป็นอย่างไรหลังเปิดตัวมาแล้ว 4 เดือน
          "พรรคเราคือพรรคใหม่ที่ใช้สื่อออนไลน์สื่อสารกับสังคมคู่กับการลงพื้นที่แนะนำตัวกับประชาชนในเขตต่างๆ เพื่อให้สังคมรู้จักพรรคและนโยบายของพรรคมากขึ้น วันนี้กระแสตอบรับพรรคดีมากขึ้น พวกผมมาทำงานตรงนี้เพราะมองว่าอุดมการณ์ที่พวกเรายืนอยู่นั้นจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้า และไม่กลัวการกลั่นแกล้ง เราต้องพิสูจน์ให้สังคมรู้ว่าคนรุ่นใหม่และแนวทางใหม่ที่พรรคเสนอนั้น เราต่อยอดจากพรรคไทยรักไทยที่สร้างความสำเร็จมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน เรานำมาพัฒนามันให้ดีขึ้นเพื่อประชาชนได้ประโยชน์ เราต้องพิสูจน์ว่าพวกเราทำได้ ทำเป็นและขอทำต่อไป


          วันนี้กติกาการหาเสียงเกิดขึ้นแล้ว วันนี้ กกต.มีระเบียบบังคับการหาเสียง วันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียนั้นคือการสื่อสารสองทางที่สามารถสื่อสารโดยตรงได้ทันที พรรคสามารถสื่อสารนโยบายพรรคออกไป รวมทั้งรับฟังสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องให้พรรคดำเนินการได้ทันที ตรงนี้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริงและมีผลกระทบอย่างแท้จริง ที่ไม่ต้องใช้เงินมากนัก การหาเสียงทางระบบนี้ในหลายประเทศนำมาใช้ มันลดต้นทุนของแต่ละพรรค พรรคมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารออนไลน์ที่ตรงจุดและตอบโจทย์ทางการเมืองแบบไม่ผิดกติกา รวมทั้งจะวางมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยคนไทยในด้านต่างๆจากนโยบายพรรคด้วย”
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ