เจาะประเด็นร้อน

บก.น.9ชวนเด็กเข้าวัดลดอาชญากรรม-ยาเสพติด

บก.น.9ชวนเด็กเข้าวัดลดอาชญากรรม-ยาเสพติด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บก.น.9ชวนเด็กเข้าวัด ลดอาชญากรรม-ยาเสพติด : สายตรวจระวังภัย โดยปฏิญญา เอี่ยมตาล

               เด็กและเยาวชนสมัยใหม่นับวันยิ่งห่างไกลจากศาสนา หมกมุ่นอยู่กับกิเลส เพราะบ่มให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งเรื่องการก่ออาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ล่าสุดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ต้องการแก้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับแรกๆ จึงได้จัดทำโครงการ "พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน" โดยการชักชวนนักเรียนในพื้นที่เข้าวัดเรียนรู้หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

                พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. 9 ให้เหตุผลในการจัดทำโครงการ "พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน" ว่า หลักธรรมคำสอนด้านคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถขัดเกลาหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใคร รู้จักการเสียสละการให้อภัยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขได้ แต่ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยห่างจากพุทธศาสนาค่อนข้างมาก บางรายไม่เคยเข้าวัดเสียด้วยซ้ำ
 
                "ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมีหลักธรรมคำสอนที่เป็นสากลมุ่งสั่งสอนอบรมคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต หากข้าราชการตำรวจและครอบครัวตลอดจนประชาชนนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สังคมไทยมีความสงบสุขมากขึ้น" พล.ต.ต.ชยุต กล่าว

                สน.ท่าข้าม เป็นพื้นที่แรกในสังกัด บก.น.9 ที่ดำเนินการตามโครงการนี้ โดย กต.ตร.สน.ท่าข้าม ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี, ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบัวผัน ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และเจ้าอาวาสวัดบัวผัน จัดกิจกรรมชวนเด็กเข้าวัดเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้พร้อมตัวอย่างประกอบที่เห็นภาพอย่างชัดเจน

                ในกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี และโรงเรียนวัดบัวผัน กว่า 100 คน เข้าร่วม โดยในช่วงเช้ามีการจัดให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ รับฟังธรรมมะ และร่วมสวดมนต์ หลังจากนั้นมีการจัดแบ่งกลุ่มย่อย ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน ซึ่งมีทั้งเรื่องของหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้สอดแทรกเรื่องของกฎหมายที่ควรรู้ วิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด การดูแลชุมชนให้รอดพ้นปัญหาอาชญากรรม การแสวงหาความร่วมมือในชุมชนในการแจ้งเบาะแสข้อมูลปัญหาภัยสังคมต่างๆ และการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆ

                "โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมและจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ เพราะเชื่อว่าการชวนเด็กเข้าวัดเพื่อให้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา จะช่วยขัดเกลาให้เด็กมีคุณธรรมและศีลธรรมได้ ซึ่งหากเด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี ก็จะห่างไกลจากสิ่งผิดกฎหมายได้" พล.ต.ต.ชยุต คาดหวัง

..................

(หมายเหตุ : บก.น.9ชวนเด็กเข้าวัด ลดอาชญากรรม-ยาเสพติด : สายตรวจระวังภัย โดยปฏิญญา เอี่ยมตาล)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด