เจาะประเด็นร้อน

เริ่นต้นปีแห่งการฟื้นฟู

เริ่นต้นปีแห่งการฟื้นฟู
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เริ่นต้นปีแห่งการฟื้นฟู : บทบรรณาธิการประจำวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

                วาระสำคัญที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็คือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเมื่อผ่านการพิจารณาวาระแรก จะเข้าสู่ขั้นตอนของคณะกรรมาธิการในวาระ 2-3 คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ได้ทันปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งต้องถือว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่รวดเร็วมาก เมื่อเทียบกับระยะเวลาและกระบวนการต่างๆ ในกรณีที่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เมื่อเวลาในการพิจารณาสั้นกว่าปกติ จึงเป็นที่คาดหวังกันว่า งบประมาณ 2558 จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นคืนชีพขึ้นโดยรวดเร็ว

                พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.บอกว่า คสช.ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะเน้นการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกร การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเพิ่มวงเงินให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้อนุมัติเจ้าหน้าที่เพิ่มกว่า 700 อัตรา ลดการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงข่ายคมนาคม การบริหารจัดการงบประมาณในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความเท่าเทียมทั่วถึงในทุกพื้นที่ และให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างแท้จริง พร้อมกับได้ตัดลดงบประมาณที่ตั้งไว้โดยไม่มีแผนงานโครงการรองรับ และให้ท้องถิ่นได้นำเสนอแผนงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองชุมชน และลดความซ้ำซ้อน

                กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็เหมือนกับการทำบัญชีรายจ่ายประจำครอบครัว ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายประจำวัน เงินเผื่อใช้ฉุกเฉิน ซ่อมบำรุงต่างๆ แต่ที่สำคัญเป็นอย่างมากและอาจจะมีความแตกต่างไปจากการเก็บหอมรอมริบในครัวเรือนก็คือ งบประมาณเพื่อการลงทุนซึ่งนอกจากการพัฒนาประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพื่อให้ระบบหมุนเวียนได้ไม่ติดขัด แต่ในปีงบประมาณ 2557 ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในเวลาอีกเพียงเดือนเศษนี้กลับพบว่า ได้เบิกจ่ายงบลงทุนไปเมื่อสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียง 228,520 ล้านบาท จากที่ตั้งเอาไว้ 428,550 ล้านบาท ถ้าเป็นในครอบครัวก็คงจะเป็นผลดี เพราะเงินไม่ได้ถูกนำมาใช้ แต่สำหรับประเทศชาติถือว่า ผิดปกติ สะท้อนภาพเหมือนประเทศถูกแช่แข็ง หน่วยงานที่มีผลงานเบิกจ่ายน้อย ก็คือหน่วยงานที่ทำงานน้อยนั่นเอง

                อย่างไรก็ตาม สำหรับงบประมาณปี 2558 นี้ สำนักงบประมาณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ทันทีที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านสภานิติบัญญัติฯ จะเร่งผลักดันให้เบิกจ่ายงบลงทุนในทันทีหรือภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 ในส่วนของการสร้างถนนหนทางต่างๆ และการใช้งานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว ซึ่งย่อมเป็นความหวังของสังคมว่า เศรษฐกิจไทยจะได้กลับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียที หากแต่สิ่งที่คสช.จะต้องระมัดระวังก็คือ แรงกระเพื่อมจากการตัดโครงการประชานิยมออกจากงบประมาณตามที่เป็นข่าวออกมา ซึ่งต้องเร่งสร้างงานและรายได้ให้เกิดขึ้นทดแทนอย่างยั่งยืนโดยเร็วพร้อมกัน
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด