เจาะประเด็นร้อน

'กองทัพ-ประชาชน'ฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย

'กองทัพ-ประชาชน'ฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กองทัพ-ประชาชน' ฝึกร่วมบรรเทาสาธารณภัย : ตะลุยกองทัพ ทีมข่าวความมั่นคง

                คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศไทย เพราะจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมขาดสมดุล เกิดภัยพิบัติขึ้นบ่อยครั้ง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

                กระทรวงกลาโหม ซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง ได้จัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการทหารในระดับภูมิภาค และในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อปี 2552 ได้เห็นชอบในหลักการ โดยได้เห็นชอบร่วมกันในการแสวงหาและขยายความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

                กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยปัจจุบันมี พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการศึกษา และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ทั้งการแกะกล่องศึกษาเครื่องมือ การฝึกทดลองปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ในแต่ละประเภท

                ที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มีการฝึกด้านงานบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วหลายครั้ง อาทิ การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ภายใต้รหัส C-MEX 10 การฝึกร่วมผสมไทย-มาเลเซีย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน ภายใต้รหัส JCX THAMAL 11 การฝึกร่วมผสมไทย-กัมพูชา ในภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ภายใต้รหัส JCX THACAM 12

                นอกจากนี้ ยังมีการฝึกร่วมผสมไทย-เกาหลี ภายใต้รหัส ARF DIREX 2013 การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน 2556 ภายใต้รหัส AHX 2013 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาราม การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน 2557 ภายใต้รหัส AHEX 14 ที่มีไทยและมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการร่วมฝึก และล่าสุดได้มีการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดการฝึกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวลากลางคืนที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเวลากลางวัน

                ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวถือว่าเป็นความยากลำบากต่อการค้นหา และช่วยชีวิตของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย โดยจะมีการฝึกการปฏิบัติใน 4 ประเด็น คือ 1.การฝึกการติดต่อสื่อสารด้านการกู้ภัยในเวลากลางคืน 2.การฝึกลงทางดิ่งในเวลากลางคืน 3.การฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่มเวลากลางคืน และ 4.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด โดยการข้ามลำน้ำ โดยทั้งนี้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยจะประกอบกำลังพลจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 144 คน ยานพาหนะ 18 คัน

                นอกจากนี้ ยังมีหน่วยสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย 16 นาย ยานพาหนะ 6 คัน ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 60 นาย และยานพาหนะ 12 คัน จากโรงพยาบาลพนมสารคาม 7 นาย ยานพาหนะ 1 คัน มูลนิธิร่วมกตัญญู 30 นาย ยานพาหนะ 8 คัน สุนัขค้นหา 4 ตัว และมูลนิธิชาติชาย ชุณหะวัณ 5 นาย และสุนัขค้นหา 2 ตัว

                การฝึกได้มีผู้แทนจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ทั้ง เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์

                ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาภัยต่างๆ กองทัพไทยจึงจัดให้มีการตรวจความพร้อมและขีดความสามารถของหน่วยขึ้นมา ซึ่งนอกจากหน่วยนี้แล้วยังมีหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 5 สำนักงานภาค กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ

                สำหรับการฝึกในครั้งนี้ได้บูรณาการขีดความสามารถจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมการสื่อสารทหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพนมสารคาม มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รวมทั้งทดสอบระบบอำนวยการควบคุมบังคับบัญชา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภัยในสภาวการณ์ต่างๆ ตอบสนองต่อภัยทุกรูปแบบได้โดยทันทีและต่อเนื่อง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด