เจาะประเด็นร้อน

หน้า ศก./ ดัชนีผลผลิตอุตฯ ต.ค.ติดลบครั้งแรกรอบปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หน้า ศก./ ดัชนีผลผลิตอุตฯ ต.ค.ติดลบครั้งแรกรอบปี ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมติดลบครั้งแรกรอบปี 2551 ผลจากวิกฤติสหรัฐและปัญหาการเมืองในประเทศ กลุ่มเครื่องประดับอ่วมคนมะกันรัดเข็มขัด นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมได้ลดลงติดลบครั้งแรกในรอบปี 2551 โดยลดลง 0.90% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2550 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติการเงินในสหรัฐและปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ โดยทั้งสองปัจจัยดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรมไทยแล้ว ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม ได้แก่ เครื่องประดับเพชรพลอย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเหล็ก ในส่วนของเครื่องประดับเพชรพลอยดัชนีการผลิตลดลง 34.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดส่งออกสำคัญคือ สหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคต้องรัดเข็มขัดลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเครื่องประดับ จึงส่งผลต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ชัดเจน นอกจากนี้ ปัจจุบันผันผวนของราคาวัตถุดิบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเริ่มที่จะหันไปเปิดตลาดใหม่มากขึ้น ขณะที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าการผลิตและจำหน่ายลดลง 10% มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อัตราการผลิตและจำหน่ายอย่างคึกคัก ทำให้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนมากเช่นกัน โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีการปรับตัวด้วยการเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งเจรจาขอเพิ่มสัดส่วนออเดอร์จากลูกค้าหลักให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการพยุงสถานการณ์ คาดว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถฝ่าผ่านสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้ในที่สุด นายอาทิตย์กล่าวว่า แม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะชะลอตัวจากปัจจัยลบทั้งภายในและนอกประเทศ แต่อุตสาหกรรมสำคัญที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนยังทำให้ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงบ้าง คือ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็ง หากสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการ พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพิ่มทักษะของบุคลากรให้สูงขึ้นก็จะสามารถยืนหยัดสู้กับปัญหาต่างๆ และพร้อมที่จะก้าวกระโดด เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง