เจาะประเด็นร้อน

ข่าวย่อย 4 ธ.ค.OK

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวย่อย 4 ธ.ค.OK -รับสมัครนร.สอวน.รอบพิเศษ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียน สอวน.รอบพิเศษเข้าค่าย 2 สอวน. ปีการศึกษา 2551 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 สสวท. ในโครงการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2553 เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก ณ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ (ยกเว้น ศูนย์ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ศูนย์ ร.ร.เตรียมทหาร) ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาไม่เกินชั้น ม.5 วิชาคณิตฯ เคมี คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ รับสมัคร 11-19 ธ.ค. (ทั้ง 4 วิชา สอบ 25 ม.ค.2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ สอวน. ที่สมัครสอบ ประกาศผล 20 ก.พ.2552 ทางเว็บไซต์ http://www.posn.or.th และเว็บไซต์ของศูนย์ สอวน. ที่สมัคร วิชาชีววิทยา รับสมัคร 1-12 มิ.ย.2552 สอบ 1 ส.ค.2552 ณ ศูนย์ สอวน.ที่สมัคร ดูรายละเอียดได้ที่ www.posn.or.th -มทร.ศรีวิชัยรับสมัคร นศ.ปี 52 ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการจัดการ สัตวแพทยศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการและวิทยาลัยรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้-20 ก.พ.2552 ดาวน์โหลด สั่งซื้อใบสมัครและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutsv.ac.th//admission52 สอบถามโทร.0-7431-7100 ต่อ 1403, 1142, 1143
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด