เจาะประเด็นร้อน

ลีดอี 5/ ร.ร. 2.6 พันแห่งขอใช้หลักสูตรใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ลีดอี 5/ ร.ร. 2.6 พันแห่งขอใช้หลักสูตรใหม่ สพฐ.ชี้ปี 53 ครอบคลุมร.ร.ทั่วประเทศ สพฐ.เดินหน้านำร่องหลักสูตรใหม่ในโรงเรียน 550 แห่ง ในปีการศึกษา 2552 ระบุอบรมครู-ศึกษานิเทศก์ในโครงการกว่า 1,800 คน เสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ พร้อมเปิดให้โรงเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรใหม่สอนเผยมีโรงเรียน 2,600 แห่งทั่วประเทศยื่นเรื่อง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงปี พ.ศ.2551 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการนำร่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม่ในเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต แบ่งเป็นเขตพื้นที่ละ 3 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมทั้งสิ้น 550 โรงเรียน ขณะนี้ สพฐ.ได้เริ่มจัดอบรมครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละภูมิภาคที่มี 1,850 คนแล้ว คาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะจัดอบรมแล้วเสร็จและเริ่มโครงการนำร่องหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2552 ขณะเดียวกัน สพฐ.ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่คู่ขนานไปกับโครงการนำร่องจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ของ สพฐ. โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศยื่นเรื่องเข้ามาแล้วประมาณ 2,600 แห่ง เช่น โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 1 ประมาณ 40 แห่ง ขอจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่คู่ขนานไปกับโครงการนำร่องของ สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ กทม.เขต 2 ที่มี 37 แห่ง ก็ขอจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เช่นกัน ส่วนหนังสือเรียนและสื่อการสอนยังใช้ของเดิมได้ต่อไป เพราะเนื้อหาหลักสูตรไม่แตกต่างกันมาก "หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2553 จะใช้หนังสือ สื่อการสอนใหม่ทั้งหมด โดยในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ สพฐ.จะเชิญบริษัทเอกชนที่ผลิตหนังสือเรียน สื่อการสอนมาประชุมทั้งหมด และในเดือนธันวาคม ปี 2552 จะประกาศรายชื่อหนังสือสื่อการสอนใหม่ทั้งหมด เพื่อให้โรงเรียนเลือกใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้โรงเรียนทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรใหม่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2555
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง