เจาะประเด็นร้อน

นักข่าวชุมชน 1 // ยังรอความหวัง// พฤหัส 4 ธ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักข่าวชุมชน 1 // ยังรอความหวัง// พฤหัส 4 ธ.ค. ผมเป็นข้าราชการบำนาญผู้น้อย แต่เดิมการคำนวณเงินบำเหน็จตกทอดข้าราชการบำนาญ 30 เท่า ถ้าคิดจากยอดเงินบำนาญจริงไม่รวมเงิน ช.ค.บ. หรือเงินช่วยค่าครองชีพเบี้ยหวัดบำนาญ เมื่อปี 2546 ผมเคยได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ 15 เท่า ไม่เกิน 2 แสนบาท ตามนโยบายช่วยเหลือข้าราชการบำนาญของรัฐบาลมาทั้งสิ้น 16,725 บาท และตั้งแต่ปลายปี 2550 มีการแก้ไขการคำนวณเงินบำเหน็จตกทอด 30 เท่า แบบใหม่ โดยคำนวณ 30 เท่า จากเงินบำนาญ + เงิน ช.ค.บ. ที่ได้รับในแต่ละเดือน ปัจจุบันผมรับเงินบำนาญ + ช.ค.บ. รวมแล้วเดือนละ 5,569 บาท เมื่อรัฐบาลมีนโยบายขยายวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็น 15 เท่า แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท พวกผมที่เป็นข้าราชการบำนาญผู้น้อยก็หวังว่าคงจะได้รับอานิสงส์ด้วย แต่จากการสอบถามกรมบัญชีกลาง ได้รับคำตอบว่า "บำเหน็จดำรงชีพนั้นคิดจากเงินบำนาญจริง แต่ไม่รวม ช.ค.บ." ผมจึงสิ้นหวัง เพราะการคิดคำนวณแบบนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็จะมีแต่ข้าราชการบำนาญผู้ใหญ่ที่รับบำนาญมากๆ ในแต่ละเดือน ซึ่งคงไม่ได้รับความลำบากในการดำรงชีพ หากรัฐบาลจะกรุณาช่วยเหลือข้าราชการบำนาญผู้น้อย ก็ขอได้โปรดพิจารณาการคำนวณเสียใหม่ด้วยเถิดครับ ข้าราชการบำนาญผู้น้อยอย่างผมจะรอด้วยความหวังครับ ข้าราชการบำนาญผู้น้อย
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง