เจาะประเด็นร้อน

ปชค./ศุกร์ 5 ธ.ค.51/ข่าว2(10นิ้ว) - แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปชค./ศุกร์ 5 ธ.ค.51/ข่าว2(10นิ้ว) - แล้ว เรื่อง - ดึงอปท.-สถานประกอบการ วางแผนจัดการขยะ-ของเสีย อบจ.ภูเก็ตดึง อปท.และสถานประกอบการ วางแผนกำจัดขยะและของเสียอันตราย ตามโครงการปรับปรุงระบบของจังหวัด นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การระดมความคิดเห็นแผนการจัดการขยะและการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต โครงการและกิจกรรมประจำปี 2551 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆ สถานประกอบการและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นายไพบูลย์ กล่าวว่า อบจ.ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีการเก็บขนที่สอดคล้องกับการคัดแยก ซึ่งปี 2549-2550 อปท.ในจังหวัด ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการและชุมชนคัดแยกของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความร่วมเป็นอย่างดี ดังนั้นมีแผนขยายผลการคัดแยกของเสียอันตรายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด นายสมเกียรติ คุณเผือก รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กล่าวว่า แต่ละท้องถิ่นจะมีปริมาณขยะที่แตกต่างกัน หากเป็นตัวเมือง แหล่งท่องเที่ยว การเพิ่มของขยะก็จะโตตาม ดังรอบปี 2543-2551พบว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยของขยะอยู่ที่ 5% โดยพื้นที่ซึ่งมีอัตราขยะสูงสุด คือ อบต.เชิงทะเล อัตราเฉลี่ยปีละ 40% ซึ่งภาพรวมทั้งจังหวัดเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ปัจจุบันมีขยะเข้าสู่เตาเผาวันละ 400-450 ตัน ขณะที่เตาเผาที่มีอยู่รองรับขยะได้เพียง 250 ตันต่อวันเท่านั้น -------
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง