เจาะประเด็นร้อน

(ฝน)/// ธรรมเจ้าคุณพิพิธ/ กู้วิกฤติ / ออกศุกร์ 5 ธันวาคม 2551

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

(ฝน)/// ธรรมเจ้าคุณพิพิธ/ กู้วิกฤติ / ออกศุกร์ 5 ธันวาคม 2551 -------------------------- คอลัมน์ ---- ธรรมะจากข่าว โดย-------- พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ----------------------------------------------------------- กู้วิกฤติ คราวที่แล้วได้คุยต่อท่านทั้งหลายเรื่อง "คำว่าชาติไทยล่ม" อาตมายังไม่เห็นว่าล่ม ยังเห็นว่ามันเอียงๆ เท่านั้นเอง เพราะว่า ๑."เรื่องกระแสคลื่นลม" ๒.ความไม่สามัคคีกันของคนที่อยู่ในเรือ และ ๓.มีรอยรั่ว คราวนี้เมื่อชาติมันเป็นอย่างนี้ เราก็จะต้องช่วยกัน จะช่วยกันอย่างไร จะเอาเงินมาแจกกันถูกต้องไหม... ไม่ถูก...แท้ที่จริงเราต้องเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ให้หมด ท่านก็คงสงสัยว่าจะเอาเพชรเอาพลอยมาจากไหน...ไม่ใช่ เรามีทรัพยากรอยู่ ๕ แหล่งใหญ่ คือ ๑.ขยัน ๒.อดทน ๓.ประหยัด ๔.ซื่อสัตย์ และ ๕.พัฒนาฝีมือ เงินจะเอามาเท่าไรก็ตามไม่เป็นประโยชน์เลย แต่ทุกคน คนในชาติไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ อดทนกันไหม ประหยัดกันไหม ซื่อสัตย์ไหม พัฒนาฝีมือไหม ถ้า "ไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่ประหยัด ไม่ซื่อสัตย์ ไม่พัฒนาฝีมือ" อยู่ในตัวของใคร คนนั้นหมดทรัพยากรธรรมชาติแล้ว คนนั้นล่มจมแล้ว แต่ถ้ามันมาอยู่ในนิสัยของคนไทยทั้งประเทศ คือ คนไทย ไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่ประหยัด ไม่ซื่อสัตย์ ไม่พัฒนาฝีมือ ก็แสดงว่าทรัพยากรเหล่านี้คนไทยหมดไปแล้ว ถึงใครเขาจะมาลงทุน แต่มาเจอคนไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่ประหยัด ไม่ซื่อสัตย์ ไม่พัฒนาฝีมือ เขาก็คงย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ในจีนบ้าง เวียดนามเหนือบ้าง เกาหลีเหนือบ้าง นี่ก็คือสิ่งที่จะช่วยชาติได้ ไม่ต้องมาช่วยเป็นเงินเป็นทองหรอก อาตมาว่า ทุกคนหันมาขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนาฝีมือ และก็มาสร้างงานกัน แจกเงิน แจกอาหาร แจกเท่าไรก็ไม่พอ "โรงงาน ดีกว่า โรงทาน" "โรงธรรม ดีกว่า โรงทาน" ดังนั้นบ้านเมืองของเรา ณ ขณะนี้ ต้องแก้ให้มีโรงทาน ให้มีโรงงาน และให้มีโรงธรรม แต่จัดสัดส่วนของ "โรงงาน กับ โรงธรรม" ให้เหมาะสมเท่านั้น "โรงธรรม" คือ กระแสแห่งความรู้ จะต้องมีมากกว่า "โรงทาน" เราแจกๆ กันไปก็รังแต่จะให้คนนั้นเห็นแก่กิน เห็นแก่ได้ เพิ่มความขี้เกียจ เพิ่มความน่ารังเกียจ ดังนั้นถ้าเกิดมี "โรงงาน" และมี "โรงธรรม" แล้วยังพบว่าคนไทย "ไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่ประหยัด ไม่ซื่อสัตย์ ไม่พัฒนาฝีมือ" ก็สมควรแล้วที่เมืองไทยจะเป็นอย่างนี้ แต่อาตมาว่าคนไทยไม่ใช่อย่างนั้น คนไทยมีความขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนาฝีมือ เรารวมกันอย่างนี้ และปลุกกระแสทรัพยากรธรรมชาติ ๕ ประการนี้ ชาติไทยของเราพ้นภัยวิกฤติอย่างแน่นอน xxxxxxxxxปปป
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง