งานศิลปะทุกชิ้นมีทั้งความสวย และมีทั้งความหมายที่ซ่อนลึกอยู่ภายใน บางภาพอาจต้องตั้งใจพินิจพิเคราะห์ บางภาพก็สามารถอ่านความหมายที่แฝงอยู่ได้อย่างง่ายดาย แต่ความหมายที่แอบแฝงอยู่นั้นก็อาจแปรผันไปได้ตามประสบการณ์ ความคิด และมุมมองของผู้พบเห็นเช่นกัน

ผลงานจากเวทีประกวดศิลปกรรม ปตท. ที่สะท้อนมุมมองและให้คุณค่าต่อสังคม

เวทีการประกวดศิลปกรรม ปตท. จึงขอเป็นเวทีสื่อกลางในการสื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลป์ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานถึง 35 ปีแล้ว โดยได้สร้างพื้นที่ให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้มีพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะหลากหลายด้าน ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่นๆ ด้วยความเชื่อว่าศิลปะนั้นได้สะท้อนมุมมองและให้คุณค่าต่อสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาวงการศิลปะของไทยต่อไป