ตรวจสอบส่วนลดค่าไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ คลิก https://ebill.mea.or.th/discount

#เจิดจ้ามาบอก ง่าย ๆ ใน 1 นาที 
เช็กส่วนลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่าน MEA Smart Life App ง่ายนิดเดียว..ตามไปดูกันเลยครับ

MEA Smart Life แอปเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า หลากหลายฟังก์ชันตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ..มีไว้ อุ่นใจแน่นอน ! ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife 

หมายเหตุ : กรณีได้ชำระเงินค่าไฟฟ้าไปแล้ว โดยยังไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลด MEA จะคืนเงินโดยหักลดจากค่าไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living 

https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3610635755630202/
https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1159116225501069016 
https://twitter.com/mea_news/status/1268055320091176961?s=19