นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนจากการเดินทางไปในที่ชุมชน กปน. ของดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำ และการรับคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องชำระเงิน เช่น การขอติดตั้งประปา การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสาขา ของ กปน. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 โดย กปน. ยังคงผลิตและให้บริการน้ำปาสะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ซ่อมท่อประปา ยังคงให้บริการตามปกติ ซึ่ง กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

7 เมษา นี้ กปน. งดทำธุรกรรมเฉพาะการรับชำระเงินชั่วคราว  สนับสนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ“
ทั้งนี้ ลูกค้า กปน. สามารถใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เช่น แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th และ eservicesapp.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำ ขอติดตั้งประปา ฯลฯ บริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt การชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระต่าง ๆ โดยในระหว่างนี้ กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand