บริษัท ภัทรทรัพย์สินการประมูล จำกัด (PPA) จัดงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยได้คัดสรรทรัพย์บริเวณที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมีทรัพย์ที่เข้าร่วมประมูลบางส่วนเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัยจำนวนมาก จากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (มหาชน) ชั้นนำ ซึ่งการจัดประมูลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 – 17.00 น. ณ ห้อง Topaz 1-2 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ครั้งนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  ได้ที่ : http://bit.ly/2uiUnGf และส่งเอกสารมาที่อีเมล์ [email protected] หรือ Line OA : http://nav.cx/cNS86CH

สำหรับการประมูลทรัพย์ฯ ทางบริษัทฯ (PPA) ได้คัดเลือกและแบ่งทรัพย์สินเป็นรายกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ทรัพย์สินฯ แปลงย่อยทั่วไป มากกว่า 20 รายการ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ≫ http://bit.ly/2HCiTpa

 

กลุ่มที่ 2 ทรัพย์สินประเภทที่ดินเพื่อการลงทุนจาก บริษัทจำกัด (มหาชน) จำนวน 11 แปลง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่≫ http://bit.ly/38EiKx6

 

กลุ่มที่ 3 ทรัพย์สินประเภทคอนโดมิเนียม (มือ 1)

ตามแนวรถไฟฟ้า และ ติดชายหาดทะเลจอมเทียนจาก

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ มากกว่า 30 ยูนิต

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ≫ http://bit.ly/2UZgk8y

 

ภายในงานประมูล บริษัทฯ (PPA) ได้จัดหาสถาบันการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารยูโอบี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย หรือ ลงทะเบียนล่วงหน้า https://forms.gle/X23NkvmKLoKPKGg19

  • 099-6189298 / 090-9279298 / 02-0076244

ช่องทาง Online ติดต่อได้ทาง