เกาะเสม็ด ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องแห่งแรก ๆ ในไทยที่ได้มีการใช้มาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งมาตรการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชนบนเกาะเสม็ด รวมถึงนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท ที่พักเกาะเสม็ดทุกที่เป็นอย่างดี โดยมาตรการนี้ได้มีการเริ่มต้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มาจนถึงปัจจุบัน ประชาชนบนเกาะเสม็ดและผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พักเกาะเสม็ด ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ได้มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารภายในพื้นที่เกาะเสม็ด ประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดต่างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าและภาชนะในการใส่อาหารทดแทน ส่งผลทำให้ปริมาณขยะพลาสติกและโฟมบนเกาะเสม็ดในปัจจุบันลดน้อยลงถึง 90%

ซึ่งจากผลสำรวจเดิม พบว่านักท่องเที่ยว 1 คน จะมีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย 8 ใบ ต่อวัน และในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวที่พักเกาะเสม็ด จำนวนมากกว่าปีละ 1,000,000 คน จึงทำให้เกาะเสม็ด มีปริมาณขยะพลาสติกสะสมรวมแล้วกว่าปีละมากกว่า 8,000,000 ชิ้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ขยะพลาสติกที่ต้องใช้เวลานานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้ ซึ่งหากเทียบกับกระบวนการกำจัดขยะบนเกาะ รวมถึงการขนเข้าฝั่งเพื่อไปฝังหรือทำลาย จะไม่สามารถกำจัดได้ทันเมื่อเทียบกับจำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งหากยังไม่มีการควบคุม หรือร่วมมือกันอย่างจริงจังในการงดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะจากโฟม จะทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างซึ่งจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของทะเลเกาะเสม็ดอย่างแน่นอน

ที่พักเกาะเสม็ดประกาศความสำเร็จมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ทั่วโลกยกย่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เกาะเสม็ดกับแหล่งที่มาของปริมาณขยะที่จำนวนมาก

1.ขยะพลาสติกจากนักท่องเที่ยวประมาณ 4,000,000 ชิ้นต่อปี

2.ขยะจากร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีก ประมาณ 2,500,000 ชิ้นต่อปี

3.ขยะจากประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 1,200,000 ชิ้นต่อปี

4.ขยะจากโรงแรมรีสอร์ทที่พักเกาะเสม็ด ประมาณ 300,000 ชิ้นต่อปี

ที่พักเกาะเสม็ดประกาศความสำเร็จมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ทั่วโลกยกย่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ด้วยมาตรการอันเข้มข้นและเด็ดขาด ตั้งแต่ด่านแรก ณ จุดทางทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อุทยานแห่งชาติคอยจัดระเบียบตรวจตรานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบนเกาะเสม็ดทุกคน หากพบนักท่องเที่ยวที่ยังใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หรือโฟม ก็จะสั่งให้ทิ้งลงตรงจุดที่เตรียมไว้ทันที ไม่อนุญาตให้นำขยะเหล่านี้ผ่านเข้าไปบริเวณหาดต่าง ๆ บนเกาะเสม็ดโดยเด็ดขาด ทั้งเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เพราะบนเกาะเสม็ด ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ เอง ก็งดแจกจ่ายถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟมให้แก่นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว
 
นายกานต์ ตันติชวลิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม จำกัด เว็บไซต์ เกาะ-เสม็ด.com กล่าวว่า จากการรณรงค์เรื่องงดใช้พลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟมบนเกาะเสม็ดนั้น นอกจากจะทำให้ปริมาณขยะลดลงไปได้ จนสังเกตได้ว่าตามบริเวณชายหาดต่าง ๆ ไม่พบขยะประเภทถุงพลาสติกเลยแม้แต่ชิ้นเดียว จากเดิมที่เคยพบขยะพลาสติกลอยมาติดตามหน้าหาดที่เก็บได้วันละหลายพันชิ้น ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีของความสำเร็จในมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก นอกจากเราจะได้ท้องทะเลที่ใสสะอาด หาดทรายขาวละเอียด และสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลภาวะจากกลิ่นขยะเน่าเสียกลับคืนมาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรีสอร์ทที่พักเกาะเสม็ด รวมถึงประชาชนบนเกาะเสม็ด ได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จนนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างยกย่องให้เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่นำร่องในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันดับต้น ๆ ของไทยเลยทีเดียว

ที่พักเกาะเสม็ดประกาศความสำเร็จมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ทั่วโลกยกย่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ปัญหาขยะพลาสติกส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ่งมีชีวิต สัตว์น้อยใหญ่ในท้องทะเล รวมไปถึงระบบนิเวศในระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรง ต่อสุขภาพของมนุษย์เราด้วยนั้น การร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ถือเป็นการสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หากเรานำมาปรับใช้กับทุกสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจะหมดไป ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เหมือนกับที่พักเกาะเสม็ด ทำให้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมหมดไปในระยะยาว ลดปัญหาโลกร้อน และทำให้โลกของเราน่าอยู่

โรงแรมรีสอร์ทที่พักเกาะเสม็ดที่มีชื่อเสียงตามหาดต่าง ๆ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทรายแก้วบีชรีสอร์ท ที่พักเกาะเสม็ดขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในหาดทรายแก้ว ซึ่งมีห้องพักมากถึง 158 ห้อง โลเคชั่นของรีสอร์ทมีด้านหน้าที่ติดชายหาดของหาดทรายแก้ว ให้การตอบรับและพร้อมสนับสนุน วงเดือนรีสอร์ทบนอ่าววงเดือนที่ให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสสติกเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสม็ดแซนด์ซีรีสอร์ท เกาะเสม็ด และรีสอร์ทอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือช่วยรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเป็นอย่างดี

ทางผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่พักเกาะเสม็ดขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การท่องเที่ยว และทุกภาคส่วน ในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนทุกคนบนเกาะเสม็ด