ชีวิตดีสังคมดี

ข้าราชการ 5 กลุ่ม เช็กด่วน ปรับ "เบี้ยหวัดบำนาญ 2567" เงินช่วยค่าครองชีพ 1 พ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กด่วน ข้าราชการ 5 กลุ่ม มีสิทธิรับ "เบี้ยหวัดบำนาญ 2567" ปรับฐาน "เงินช่วยค่าครองชีพ" 11,000 บาท ดีเดย์ 1 พ.ค. 2567

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . “เบี้ยหวัดบำนาญ 2567” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบำนาญ โดยมีข้าราชการ 5 กลุ่มหลัก ที่จะได้รับการปรับเพิ่ม “เบี้ยหวัดบำนาญ”

  • ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพ เบี้ยหวัดบำนาญ 2567 ข้าราชการ 

 

  1. ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม
  2. ผู้รับบำนาญปกติ
  3. ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
  4. บำนาญพิเศษ
  5. บำนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ

 

 

  • เงื่อนไขการรับเบี้ยหวัดบำนาญ 2567

 

 

โดยเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นจนครบ เดือนละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ “เบี้ยหวัดบำนาญ 2567” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป โดยเป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ภายใน 2 ปี (ปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และปีที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 2568)

 

 

รวมทั้งมีการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 2 ครั้ง ให้มีผลใช้บังคับ พร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยปรับเงินเดือนชดเชยในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุที่กำหนดใหม่มีผลใช้บังคับประมาณ 10 ปี

 

 

ทั้งนี้ คาดว่า การปรับขึ้นเบี้ยหวัดบำนาญจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ที่ใช้จากงบฯกลางเพิ่มขึ้น 2.33 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 27.96 ล้านบาทต่อปี

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ