ชีวิตดีสังคมดี

เช็กล่าสุดปรับ 'เงินเดือนข้าราชการ' เริ่ม 1 พ.ค. อัตราใหม่ได้เพิ่มกี่บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กอัปเดตล่าสุดปรับ 'เงินเดือนข้าราชการ' เริ่มงวดแรก 1 พ.ค. นี้ อัตราใหม่ปรับตามวุฒิได้เพิ่มกี่บาท พ่วงปรับเพิ่มค่าครองชีพ

ตามนโยบายของรัฐบางสำหรับการประกาศปรับ อัตราใหม่ "เงินเดือนข้าราชการ" โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 โดยจะเริ่มต้นขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้วันที่ 1 พ.ค. 2567 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลาง 
 

ข้อมูลจาก นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ระบุ  อัตราใหม่ เงินเดือนข้าราชการ แรกบรรจุ โดยจะมีการปรับใหม่ในช่วง 2ปี  
ตามวุฒิการศึกษา โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567  โดยอัตรา เงินเดือนข้าราชการ จะปรับใหม่ ดังนี้

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
ปีที่ 1 ขยับไปเริ่มต้น 10,340-11,380 บาท
ปีที่ 2 ขยับไปเริ่มต้น 11,380-12,520 บาท

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
ปีที่ 1 เริ่มต้น 12,650-13,920 บาท
ปีที่ 2 เริ่มต้น 13,920-15,320 บาท

 

วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี
ปีที่ 1 เริ่มต้น 16,500-18,150 บาท
ปีที่ 2 เริ่มต้น 18,150-19,970 บาท

 

 

วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท
ปีที่ 1 เริ่มต้น 19,250-21,180 บาท
ปีที่ 2 เริ่มต้น 21,180-23,300 บาท

 

 

วุฒิการศึกษาระดับ ป.เอก
ปีที่ 1 เริ่มต้น 23,100-25,410 บาท
ปีที่ 2 เริ่มต้น 25,410-27,960 บาท

โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ จะมีผลปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 และปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568

 

นอกจากนี้การปรับ  "เงินเดือนข้าราชการ" ยังมีการรับ ปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
กรมบัญชีกลาง เห็นควรพิจารณาปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูง และขั้นต่ำที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดังนี้

 

เพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

อัตราเดิมเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท
อัตราใหม่เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท

 

เพดานชั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

อัตราเดิม 10,000 บาท/เดือน
อัตราใหม่ 11,000 บาท/เดือน

 

เงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ

อัตราเดิม 10,000 บาท
อัตราใหม่ 11,000 บาท

 

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 มีมติอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ เป้าหมายเป็นการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) และแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษาภายใน 2 ปี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ