ชีวิตดีสังคมดี

แนวเส้นทาง 'ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ' ผ่าน 5 เขต เช็กเวนคืนช่วงไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตก่อสร้าง 'ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ' ระยะทาง 18 กม.เชื่อมถนนศรีนครินทร์เข้าสนามบินสุวรรณภูมิ แนวทางเส้นทางผ่าน 5 เขต เช็กเวนคืนช่วงไหนบ้าง

อัปเดตความคืบหน้า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายทางยกระดับช่วงนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ "ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ"   ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ซึ่งเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันออก อันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และท่าเรือแหลมฉบังในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณทางเชื่อมเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แนวเส้นทาง "ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ"

มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (จุดเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัชบริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์) ทับซ้อนไปตามแนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทั้งหมด ข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณด้านทับช้าง ข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า จนกระทั่งเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณทางแยกต่างระดับสุวรรณภูมิ  จากนั้นแนวเส้นทางหลักจะไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ผ่าน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง (ICD) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิ้นสุดโครงการก่อนถึงจุดตัดถนนฉลองกรุง แนวเส้นทางนี้เป็นแนวเส้นทางที่ทับซ้อนไปตาม มอเตอร์เวย์ M7 ซึ่งเป็นจุดที่มีการเวคืนน้อยที่สุด ซึ่งอาจจะเวนคืนเฉพาะจุดก่อสร้งทางขึ้น-ลงเท่านั้น  

 

 

ส่วน รูปแบบการก่อสร้าง "ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ" รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 29,500 ล้านบาท โดยรูปแบบที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ การก่อสร้างแบบทางยกระดับ 4 ช่องจราจรไปตามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

 

 

แนวเส้นทางทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ

"ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ" นั้นจะครอบคลุมพื้นที่ 5 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง โดยมีการออกแบบจุดขึ้น-ลง จุดเชื่อมต่อ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.จุดขึ้น-ลง บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์
2.จุดเชื่อมต่อบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.จุดขึ้น-ลง บริเวณลาดกระบัง

 

 

ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ

 

 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของ "ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียกโครงการก่อสร้าง "ทางด่วนศรีนครินทร์สุวรรณภูมิ" โดยมีระยะเวลาการศึกษา 450 วัน ทั้งนี้ตามแผนจะศึกษาความเหมาะสมและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ภายในปี 2567  หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการเปิดประมูลในปี 2568-2570 และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในปี 2569-2571 โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2570 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2573 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ