ชีวิตดีสังคมดี

เสร็จสมบูรณ์ 'ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์' วิ่งไป อ.ศรีธาตุ วังสามหมอ เร็วขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เสร็จสมบูรณ์ 'ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์' ไปอ.ศรีธาต วังสามหมอ ระยะทาง 20 กิโลเมตร วิ่งเชื่อมอำเภอเร็วกว่าเดิม พร้อมขยายเส้นทางแก้ปัญหาจราจรหนาแน่น

กรมทางหลวงขยาย ทล.2023 สาย อ.กุมภวาปี – บ.โนนสวรรค์  "ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์" แล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการขนส่งระหว่างอำเภอของจังหวัดอุดรธานี กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 2023 สาย อ.กุมภวาปี – บ.โนนสวรรค์ ในพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ

 

 

ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์
 

โครงการก่อสร้างทาง หลวงหมายเลข 2023  "ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์" สาย อ.กุมภวาปี – บ.โนนสวรรค์ ระหว่าง กม.10+400 – กม.30+400 ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และสิ้นสุดที่ บ.โนนสวรรค์ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ปัจจุบันเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกบ้านน้ำฆ้อง อ.กุมภวาปี ไปยัง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และเป็นเส้นทางขนส่งจาก อ.พันดอน ไปยัง อ.กุมภวาปี และ อ.ศรีธาตุ มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ สวนลิง ที่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจกลาง อ.กุมภวาปี

 

 

ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์

เส้นทางสาย "ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์" เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งและเป็นเส้นทางเศรษฐกิจจาก อ.ภุมภวาปี ไปยัง อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและมีรถบรรทุกใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก ผิวจราจรที่แคบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 – 2.50 เมตร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งสิ้น 12 เมตร โดยเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 173 ล้านบาท

 

ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์

 

 

โครงการขยาย "ถนนกุมภวาปีบ้านโนนสวรรค์"   มุ่งหน้า อ.ศรีธาตุ อ. วังสามหมอ จะช่วยให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางอันเนื่องมาจากปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และเป็นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งสินค้าและบริการ  ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ไปยัง อ.ศรีธาตุ และ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ