ชีวิตดีสังคมดี

กู้ 'กยศ.' ไม่ผ่าน นักศึกษาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช็กคุณสมบัติก่อนพลาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เร่งแก้ปัญหากู้ 'กยศ.' ไม่ผ่านหลังพบรออนุมัติจำนวนมาก ก.คลังระบุนักศึกษาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม เช็กคุณสมบัติแบบชัดๆ ก่อนพลาด

ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ "กยศ." ว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และรู้สึกห่วงใยกรณีนี้เป็นอย่างยิ่งพร้อมได้สั่งการให้ตรวจสอบในประเด็นนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ดร.เผ่าภูมิ กล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังได้รับทราบข้อมูลจาก "กยศ." พบว่า สถานศึกษาดังกล่าว มีผู้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2564 จำนวน 9,199 ราย ปีการศึกษา 2565 จำนวน 14,937 ราย และปีการศึกษา 2566 มีผู้ยื่นกู้จำนวน 23,136 ราย อนุมัติแล้ว จำนวน 16,313 ราย ยังไม่อนุมัติ จำนวน 6,823 ราย เนื่องจากพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่อนุมัตินี้เป็นผู้ที่มีงานทำ 2,644 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของการกู้ยืม และตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการ เช่น ผู้รับรองรายได้ 1 คน มีการรับรองรายได้ให้กับครอบครัวของผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดกันจำนวนกว่า 600 ราย เป็นต้น

โดย ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้  "กยศ." จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์นักศึกษาทุกคนที่ติดปัญหาและยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม โดยนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามและดำเนินการตามระเบียบที่กองทุนฯ กำหนด “จะมีสิทธิได้กู้ยืมอย่างแน่นอน และได้รับเงินค่าครองชีพงวดแรกภายใน 7 วัน” นอกจากนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังสถานศึกษาอย่างละเอียดอีกด้วย

 

 

สำหรับคุณสมบัติ และผู้กู้ "กยศ." มีดังนี้

 

คุณสมบัติกู้กยศ.

 

  • คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ
  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน

3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน

4. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

5. มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ