ชีวิตดีสังคมดี

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" คลิกที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" ได้ที่นี่ พร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ ยื่นเอกสารได้ถึงวันไหน ไม่รับเงินเดือน 2 รอบ ต้องยื่นเอกสารหรือไม่

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีระเบียบ เงื่อนไข วิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำโดยให้เปิดให้ข้าราชการขอรับเงินเดือน 2 รอบ คือ รอบวันที่ 15 ของเดือน และสิ้นเดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการศึกษา และกำหนดกรอบแนวทางให้ทันใน เดือน ม.ค. 2567  

 

 

สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ นั้นกรมบัญชีกลางจะเปิดให้ข้าราชการสามารถยื่นเอกสารผ่าน "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ"  โดยกำหนดให้ย่านเอกสาร "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 2566 จากนั้นส่วนราชการจะทำการบันทึกข้อมูลลงระบบ e-Payroll ในระหว่างวันที่ 1-26 ธ.ค. 2566 และเริ่มรับเงินเดือนรอบแรกในวันที่ 16 ม.ค. 2567 ส่วนข้าราชการที่ไม่ต้องการรับเงินเดือน 2 รอบ ไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

เพื่อให้การยื่น  "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" ของข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเดือน 2 รอบ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และกรมบัญชีกลางสามารถเบิกจ่ายเงินได้ข้าราชการสามารถ ดาวน์โหลด  "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม 

 

 

ส่วนลูกจ้างประจำจะเปิดให้ยื่นเอกสาร "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" ในวันที่ 1-15 ก.พ. 2567  โดยให้นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ส่วนราชการ หลังจากนั้นส่วนราชการจะบันทุกลงระบบระหว่างวันที่ 1-29 ก.พ.  2567 รับเงินเดือนรอบแรก 16 มี.ค. 2567  คลิกดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกจ้างประจำที่นี่ 

 

 

สำหรับข้าราชการที่ไม่ประสงค์จะขอรับเงินเดือน 2 รอบไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากข้าราชการ ลูกจ้างประจำมีความประสงค์จะขอกลับไปับเงินเดือนเดือนละ 1 ครั้งตามปกติกรมบัญชีกลางจะเปิดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขปีละ 1 ครั้ง  
 

ไทม์ไลน์สำหรับยื่น "แบบฟอร์มรับเงินเดือน 2 รอบ" และรอบการจ่ายเงินเดือน มีดังนี้

ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำต่อส่วนราชการตนเอง 

  • ข้าราชการยื่นตั้งแต่ 1-15 ธ.ค. 2566
  • ลูกจ้างประจำยื่นตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 2567 

 

 

จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 2 รอบ 

  • รอบแรก วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น) 
  • รอบสอง ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ 
  • ทั้งนี้เงินเดือนข้าราชการจะเริ่มจ่าย 16 ม.ค. 2567  
  • ค่าจ้างลูกจ้างประจำวันเริ่มจ่าย 15 มี.ค. 2567 

 

 

ที่มา:กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ