ชีวิตดีสังคมดี

‘ชลน่าน-สันติ’ ดันแผน ’Quick Win 13 ประเด็น' เห็นผลใน 100 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘ชลน่าน-สันติ’ 2 รมต.สธ.ประชุมผู้บริหาร อนุมัติแผน ‘Quick Win 13 ประเด็น’ ให้เห็นผลใน 100 วัน ทั้งนำร่อง 4 เขตสุขภาพใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ สร้าง รพ.ขนาด 120 เตียงในเขตดอนเมือง เตรียมคัดเลือก Quick Win เด่นเสนอนายกฯ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2566 โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบโล่และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 6 คน จากทั้งหมด 12 คน

 

ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเป้าหมาย “ประชาชนคนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี” ผ่าน 13 ประเด็น ให้เห็นเป็นรูปธรรมใน 100 วันแรก หรือ Quick Win ได้แก่ 

 

1.โครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ จะคัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน, พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ และผลักดันสุขศาลาพระราชทานให้ผ่านการรับรองคุณภาพบริการทุกแห่ง 

 

2.โรงพยาบาล กทม. 50 เขต 50 โรงพยาบาลและปริมณฑล จะจัดตั้งโรงพยาบาลขนาด 120 เตียงในเขตดอนเมือง 

3.สุขภาพจิต/ยาเสพติด จะตั้งศูนย์ธัญญารักษ์ทุกจังหวัด (มินิธัญญารักษ์) มีหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด และกลุ่มงานจิตเวชทุกอำเภอ 

4.มะเร็งครบวงจร จะฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทยอายุ 11-20 ปี จำนวน 1 ล้านคน เริ่มในเดือนตุลาคมนี้, มีการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับ จำนวน 1 แสนคน และมี Cancer Warrior ทุกจังหวัด

 

‘ชลน่าน-สันติ’ ดันแผน ’Quick Win 13 ประเด็น' เห็นผลใน 100 วัน

5.การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร จะสร้างทีม Care D+ หรือทีมดีต่อใจทุกหน่วยบริการ ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญาติและผู้ให้บริการ, ผลักดันการบรรจุและการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และการยกเว้นให้แพทย์ได้รับการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ 

 

6.การแพทย์ปฐมภูมิ จะพัฒนาการตรวจเลือด รับยา เทเลเมดิซีนใกล้บ้าน 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล, มีงานอนามัยโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน 

 

7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ มีการขึ้นทะเบียนเบิกจ่ายเรียลไทม์ในบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และลงทะเบียนเพิ่มการเข้าถึงการบริการในกลุ่มประชากรเฉพาะ 

 

8.สถานชีวาภิบาล มีการจัดตั้งจังหวัดละ 1 แห่ง ตั้ง Hospital at Home หรือ Homeward จังหวัดละ 1 แห่ง และมีคลินิกผู้สูงอายุครบทุกโรงพยาบาล 

 

9. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย มีการจัดทำแผนพัฒนา เพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยโรคด้วย CT Scan และ MRI 

 

10.ดิจิทัลสุขภาพ สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ (One Card Smart Hospital) นำร่อง 4 เขตสุขภาพ ได้แก่

  • เขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน 
  • เขตสุขภาพที่ 4 ภาคกลาง 
  • เขตสุขภาพที่ 9 ภาคอีสานตอนใต้ 
  • และเขตสุขภาพที่ 12 ภาคใต้ตอนล่าง
  • มีโรงพยาบาลอัจฉริยะ 200 แห่งทั่วประเทศ 
  • และพัฒนา Virtual Hospital 1 แห่ง

 

11.ส่งเสริมการมีบุตร จะผลักดันเข้าสู่วาระแห่งชาติเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรจังหวัดละ 1 แห่ง และคัดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิด 24 กลุ่มโรค 

 

12.เศรษฐกิจสุขภาพ จะพัฒนาชุมชนสุขภาพดี หรือ Blue Zone เขตสุขภาพละ 1 แห่ง, ขึ้นทะเบียน Wellness Center 500 แห่ง, อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 100 รายการ สร้างงานสร้างอาชีพ เช่น นวดไทย Caregiver Care Assistant และ 

 

13. นักท่องเที่ยวปลอดภัย จะมี Safety Tourist เขตสุขภาพละ 1 แห่ง และมี Sky Doctor ทุกเขตสุขภาพ 

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ.

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ.

 

ทั้งนี้ จะมีการเลือก Quick Win เด่นที่ดำเนินการได้เห็นผลชัดเจน นำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศต่อประชาชนเป็น Quick Win ของรัฐบาลต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด