ชีวิตดีสังคมดี

ปรับ/ไม่ปรับ VAT 10% สภาพัฒน์ตอบแล้ว แค่แนวคิดหาเงินเพิ่ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10% "สภาพัฒน์" ออกโต้เป็นแค่แนวคิด-ทางเลือกหนึ่งที่อาจใช้หาเงินมาจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ ยังไม่เสนอต่อใคร แค่พูดคุยกันในวงสัมมนา

"นายดนุชา พิชยนันท์" เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) อธิบายข้อเท็จจริงประเด็น ปรับ "ขึ้นภาษี" มูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% ว่า "VAT 10%" เป็นการเพิ่มจากเดิม 7% ในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมา 3% รัฐบาลอาจออกกฎหมายเฉพาะมาเพื่อนำเงินที่รัฐเก็บภาษีในส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่ถูกจัดหัวข้อขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมพิจารณาทางเลือกในการหางบประมาณเพื่อรองรับสวัสดิการผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียว ในวงสัมมนาที่มีคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคมร่วมงานด้วย โดยสภาพัฒน์เป็นผู้จัดงาน ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา (ปี 2566) 

 

 

 

 

นายดนุชา พิชยนันท์

 

 

 

 

"สภาพัฒน์" ยังไม่ได้สรุปเสนอให้หน่วยงานใด ในรายละเอียดปรับ "ขึ้นภาษี" ยังต้องมีการทำอีกค่อนข้างมาก 

 

"เราจัดสัมมนาหัวข้อในแง่ของสัมคม จึงยกขึ้นมาพูดคุยกัน แนวคิดนี้เป็นแค่แนวทางหนึ่ง ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น เราอยากรับฟังความคิดเห็นคนมาร่วมงานว่า แนวคิดนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน คิดเห็นยังไงกันบ้าง ยังไม่ได้เสนอต่อใคร ขอให้เข้าใจตรงกัน" "นายดนุชา" ชี้แจง

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในวงเสวนามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง แนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด "นายดนุชา" ตอบว่า เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น อาจมีแนวคิดอื่นๆ อีกได้ ยังไม่มีการไปเสนอที่ไหน ในรายละเอียดต้องมีการศึกษาค่อนข้างลึก ทั้งในแง่การจัดการ ระบบต่างๆ รวมถึงข้อกฎหมาย ดังนั้น นี่เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ