สังคมยั่งยืน

เปิดหลักเกณฑ์ "เลื่อนยศ" ตำรวจ "เรียนสูง" ได้เลื่อนยศไว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เลื่อนยศ" ตำรวจ "เรียนสูง" ได้เลื่อนยศไว แต่โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปีต่อ 1 ชั้นยศ รายละเอียดอย่างไร สรุปครบจบที่นี่

"หลักเกณฑ์เลื่อนยศตำรวจ" ตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.) ร้อยตำรวจเอก (ร.ต.อ.) ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ปี ต่อ 1 ชั้นยศ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน เว้นแต่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก หรือสาขาเฉพาะทาง เช่น จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ แพทยศาสตร์ หรือกฎหมาย จะได้เลื่อนชั้นยศเร็วกว่า แต่เฉพาะในระดับชั้นยศ "ร.ต.ต. - ร.ต.อ." เท่านั้น

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจ พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

กรณี "หลักเกณฑ์เลื่อนยศตำรวจ" "นายร้อย 53" หรือตำรวจชั้นประทวนที่ได้เลื่อนชั้นจาก "นายดาบตำรวจ" เป็น "ร.ต.ต." โดยอัตโนมัติ เมื่ออายุ 53 ปี จากนั้นอีก 3 ปี จะเลื่อนเป็น "ร.ต.ท." และจะเกษียณในยศ "ร.ต.อ." เมื่ออายุ 60 ปี

สำหรับบุคคลภายนอกสอบเข้ามาตาม "หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร" หรือ "กอส." เมื่อสอบติดจะได้รับยศ "สิบตำรวจตรี" (ส.ต.ต.) เข้ารับการอบรม 3 เดือน จากนั้นจะติดยศ "ร.ต.ต." อีก 8 เดือนจะขยับเป็น "ร.ต.ท." และอีก 2 ปี 8 เดือน จะขึ้นเป็น "ร.ต.อ." และต้องรออีก 7 ปี ถึงจะขยับขึ้น "พันตำรวจตรี" หรือตำแหน่ง "สารวัตร" (ส.ว.) ได้เช่นกัน

 

 

ภาพประกอบ

 

 

แต่ในกรณีเป็นบุคคลภายนอกสอบเข้ามา แต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็จะเลื่อนยศไวขึ้นอีก เช่น ถ้าจบปริญญาตรี จะอยู่ในชั้นยศ "ร.ต.ต." 1 ปี และ "ร.ต.ท." 2 ปี

 

 

จบปริญญาโท จะอยู่ในชั้นยศ "ร.ต.ต." 1 ปี "ร.ต.ท." 1 ปี และ "ร.ต.อ." 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษา

 

 

จบปริญญาเอก จะอยู่ในชั้นยศ "ร.ต.ต." 1 ปี "ร.ต.ท." 1 ปี และ ร.ต.อ. 1 ปี

 

จบหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะอยู่ในชั้นยศ "ร.ต.ต." 1 ปี "ร.ต.ท." 1 ปี และ ร.ต.อ. 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษา

 

 

 

"หลักเกณฑ์เลื่อนยศตำรวจ" นี้เป็นไปตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2554 โดย "นายสุเทพ เทือกสุบรรณ" ปฏิบัติการราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด