ชีวิตดีสังคมดี

รู้จัก 'วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด' เรียนอะไร ทำไมต้องร่ายคาถาป้องกันภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รู้จัก 'วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด' เรียนอะไร วัดผลอย่างไร เด็กๆ จำเป็นต้องเรียนหรือไม่ เปิดเหตุผลที่ถูกบรรจุเป็นวิชาเลือก และทำไมต้องร่ายคาถาป้องกันตัวเอง

หลายคนคงเคยเก็นแค่ในภาพยนต์ที่สุดจะโด่งดังอย่าง แฮรีพอตเตอร์  ที่มีการสอนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด แต่ล่าสุดทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอน "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ในระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับหลายคนที่ได้เห็นรายชื่อวิชาเลือก ดังกล่างอย่างมาก 

 

 

โดย "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" เป็นวิชาเลือกที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนมาตั้งปี 2564 โดยวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเลือกเสรีซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  

อย่างไรก็ตามหลังจากรายชื่อ "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" ถูกเผยแพร่ออกไป เฟซบุ๊กของ สังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ระบุว่า รหัสวิชา ส32244 การป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ม.5 (Protect yourself from social dangers) ระยะเวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์

 

 

วิชานี้เกิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 เป็นวิชาเลือกเสรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในกลุ่มส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

  • วิชาปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
  • วิชากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  • วิชาศาสตร์ความสุขและการมองโลก
  • วิชามนุษยสัมพันธ์
  • วิชาติดอาวุธทางใจด้วยวิถีพุทธ
     
  • ทำไมถึงเกิด "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด"

ปัจจุบันการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม แก่เยาวชนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก จะทำอย่างไรให้สามารถป้องกันและจัดการตนเองเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แปรปรวน ไม่ใช้ความรู้มาใช้ในทางที่ผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ตกเป็น เหยื่อของอารมณ์และความเครียด ของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีการปฏิเสธ และการป้องกันตนเองจากการ ถูกกลั่นแกล้งและคุกคามในทุกรูปแบบ  การรู้ทัน สื่อและข่าวสารในทางเท็จ การถูกโกงในรูปแบบต่าง ๆ และการถูกชักชวนในทางที่ไม่ควร

 

 

  • "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" นี้สอนอะไร

การฝึกฝนให้รู้จักตน ความคิดและอารมณ์ การสร้างความเข้มแข็งในอารมณ์จากภาวะวิกฤติการเรียนรู้ความผิดหวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การยับยั้งชั่งใจและการจัดลำดับความสําคัญของชีวิต การรับฟังด้วยใจ จะช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

 

 

  • วิชา "วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด" วัดผลอย่างไร

การสร้างหรือจำลองสถานการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้สึก ว่าตนเองจะกระทำ หรือมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ท่ีกำหนดขึ้น วิชานี้จะมีคาถาผู้พิทักษ์ คาถาต่อกร คาถาคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรบ้างต้องลองมาเรียน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด